Segmedina Srna-Bajramović

Osigurati tehničke pretpostavke za TV prenos online sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica SDP BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, uputila je inicijativu da Kolegij Skupštine KS osigura tehničke pretpostavke za TV prenos online sjednica, polazeći od sjednice Skupštine koja je zakazana za 24. april.

“Uzimajući u obzir da građani KS zbog propisanih epidemioloških mjera većinu svog vremena borave u kućama, smatram izuzetno važnim kreiranje tehničkih pretpostavki kako bi isti imali mogućnost TV praćenja online sjednica Skupštine KS.

Transparentnost rada institucija je izuzetno važna u redovnim okolnostima, a u specifičnim kakve imamo danas, to se dodatno nameće kao imperativ.

Činjenica da u okviru dnevnog reda imamo dvije izuzetno važne tačke koje se direktno tiču zdravstvene perspektive životnih okolnosti naših sugrađana, bilo bi izuzetno loše za međusobno povjerenje i samu demokratiju da javnost bude isključena.

Posebno želim istaknuti, što sam naglašavala i više puta ranije, kako je rasprava o rebalansu finansijskog plana ZZO naše direktno raspoređivanje novca građana/obveznika osiguranja, što samo po sebi pretpostavlja obavezu osiguranja nadzora tj. uključenost javnosti jer je ista definitivno u okolnostima kakve imamo danas nesporno zainteresovana na kakav način se troši njihov novac.

Dodatno, izvještajna tačka o poduzetim mjerama nadležnih institucija u vremenu pandemije će imati puni smisao jedino ukoliko će ista biti javno prezentovana i građanima koji svakodnevno žive dobre i loše strane svih poduzetih aktivnosti, te na taj način imati priliku adekvatno zaključiti da li su ili ne institucije uradile svoj posao u skladu sa njihovim očekivanjima.

Ne želim ulaziti u tehničke detalje, ali sama činjenica da gotovo sve TV kuće od početka pandemije vrše stalna online uključenja svojih gostiju, smatram kako realizacija ove inicijative ne podrazumijeva neki kompleksan tehnički poduhvat.

Na kraju, potpuno sam uvjerena da naš Zavod za informatiku ima i kadar i kapacitet da ovu inicijativu bez velikih problema realizira, a sve naravno u interesu osiguranja transparentnosti rada Skupštine kada su u pitanju svakodnevne potrebe građana”, navela je Srna-Bajramović.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu