Online nasilje nad ženama JESTE nasilje!

U susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, u Briselu je 21. novembra održana godišnje konferencija PES Women (Partija Evropskih Socijalista & Demokrata – Žene). Tema konferencije je bila «Prekinimo tišinu o online nasilju nad ženama». Konferencija je organizirana u 2 panela na kojima su učešće uzeli ugledni izlagači iz svijeta politike i javnog života.

Panel 1 obradio je veoma aktuelnu oblast – Internetsko nasilje na temelju spola – Demontiranje tabua i slijepe tačke. Učesnici konferencije aktivno su se uključili u diskusiju iznoseći vlastita iskustva i probleme sa kojima se suočavaju. U drugom dijelu konferencije, na Panelu 2, razgovaralo se o Holističkom pristupu učinkovitim rješenjima – dnevni red nove politike. Članica Predsjedništva SDP BiH i FLI ekspertica, Edita Sulejmanović, uz punu podršku Foruma lijeve inicijative prisustvovala je Briselskoj konferenciji te je kao doprinos radu konferencije izložila nekoliko bitnih činjenica o online nasilju nad ženama:

– Neophodno je prikupljati i dokumentirati dokaze, vršiti izvještavanje i analizirati online nasilje u vezi sa ženama;
– Graditi i jačati žensko liderstvo u pravcu suradnje sa nacionalnim kreatorima politika i ključnim akterima u identificiranju dostupnih rješenja u postojećim zakonima i propisima i, prema potrebi, razvijati nove politike koje nastoje zaštititi ženska prava, uključujući njihovu sigurnost i zaštitu;
– Graditi i jačati sposobnost žena da utječu na internetske i telekomunikacijske tvrtke kako bi razvili korporativne korisničke politike i prakse koje poštuju ženska prava. To uključuje odgovarajuću zastupljenost žena u postupcima kreiranja politika i postavljanja standarda.
– Raditi kampanju za stvaranje internetskog okruženja i kulture koja potvrđuje svačije pravo na sigurnost i zaštitu. Takva internetska kultura ne bi tolerirala ponašanje i postupke koji su štetni i nasilni za žene i djevojke.

Žene su redovito izložene prijetnjama putem interneta, maltretiranju na mreži, internetskom zlostavljanju, ucjenama i još mnogo čemu. Nemogućnost da se osjećaju sigurno na internetu ženama predstavlja prepreku slobodi i osnovnim ljudskim pravima. Za nas je ključno da se bavimo nasiljem s kojima se žene suočavaju u stvarnosti, tj. i u stvarnom i virtualnom svijetu. Bitno je da znamo da i internetsko nasilje JESTE nasilje. Žene to shvataju, ali vrlo često njihovo okruženje ne.

Prestanak internetskog nasilja nad ženama mora biti dio svakog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama u cjelini.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu