Lana Prlić

Omogućiti roditeljima-usvojiteljima odsustvo sa posla

Lana Prlić, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kaže kako se roditelji-usvajatelji, pored dugotrajne procedure usvajanja, suočavaju i sa problemom odsustva sa posla.

„Zakon o radu FBiH omogućava roditeljima-usvajateljima odsustvo do godine dana starosti djeteta.
Međutim, Obiteljski zakon FBiH definira da je najmlađa dob u kojoj se dijete može usvojiti tri mjeseca.

Što znači da roditelji-usvajatelji imaju, u najboljem slučaju, osam do devet mjeseci pravo na odsustvo. Roditelji, koji usvoje dijete starije od godinu dana, nemaju pravo na odsustvo, pa često uzimaju bolovanje i neplaćeno odsustvo kako bi proveli vrijeme sa djetetom.

Roditelj je roditelj, bez obzira da li je postao roditelj usvojenjem ili rođenjem djeteta.

Upravo iz ovih razloga sam uputila inicijativu za donošenje uredbe prema kojoj bi pravo na odsustvo roditelja-usvajatelja počinjalo danom stupanja na snagu akta kojim se dijete usvaja, a ne starosti djeteta, kako je to sada slučaj.

Donošenjem ove uredbe proces prilagodbe bi se znatno olakšao, kako za dijete, tako i za roditelje.
Uredba bi bliže definirala član Zakona o radu FBiH koji se tiče odsustva sa posla roditelja-usvojitelja“, objašnjava Prlić svoju inicijativu.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu