Omer Manov

Rođen je 1985. godine . Završio je srednju školu u Prozoru i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Pripravnički staž je obavio u SKB Mostar,nakon čega je zaposlen kao liječnik opće prakse u DZ Rama. Specijalizant je Interne medicine, Klinike za unutarnje bolesti – SKB Mostar. 2010. godine upisao je doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U periodu od 2010-2016 bio je predsjednik FOM SDP Prozor- Rama. Vijećnik u OV Prozor- Rama 2012-2014, predsjednik OV Prozor -Rama . Kao vijećnik zalagao se za pravednu i transparentnu raspodjelu budžetskih sredstava, da ta sredstva budu potrošena na najbolji način, prije svega za zapošljavanje. Borio se za veća prava mladih, posebno kroz budžet, kako bi zaustavili nažalost sve veće iseljavanje iz naše općine. Pokušao u nekoliko navrata spajanje trenutno podijeljena dva Doma zdravlja. Obzirom da trenutni Dan općine i grb općine predstavljaju samo jedan narod, pokušao je zajedno sa drugim političkim subjektima to promijeniti. Kroz niz amandmana i zaključaka pokušao poboljšati život građana naše općine, ali nažalost vrlo često je u svim tim nastojanjima bio sam i nemoćan.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu