Tuzla

Održana 25. sjednica Kolegija gradonačelnika

U Gradskoj upravi Tuzla, u četvrtak 14.12.2017. godine, održana je 25. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj su, između ostalog, razmatrani prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine. Utvrđen je prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2018. godinu u iznosu od 55.643.083,00 KM. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je krajem oktobra Nacrt Budžeta, nakon čega je provedena javna rasprava.

“Što se tiče samoga Bužeta, oko 40% se odnosi na komunalne, infrastrukturne objekte, oko 30% na oblast ekonomskog razvoja, poduzetništvo i društvenih djelatnosti. Značajan dio sredstava planiran je za socijalna davanja, uključujući nastavak gradnje socijalnih stanova i podršku boračkoj populaciji, što upućuje na to da se radi o razvojnom Budžetu. Mi iz godine u godinu radimo na racionalizaciji ove administracije. Smanjili smo broj uposlenika u zadnjih deset godina za 109, tako da se procenat učešća naknade za rad u administraciji, odnosno plata, u odnosu na cijeli budžet, permanetno smanjuje i ove godine je on ispod 20%, dakle negdje oko 19%.

Budžet je razvojni, jer najviše ide u komunalnu gradnju, poduzetništvo i društvene, ali i socijalne mjere. Dakle, nastojimo voditi razvojnu, ali i socijalnu politiku, ne zanemariti socijalnu politiku. To je njegova osnovna karakteristika i neprekidna racionalizacija. Dakle, ko god ode u penziju, a da ne mora da se popuni to radno mjesto, mi to radno mjesto ukidamo u sistematizaciji i poboljšavamo kvalifikacionu i starosnu strukturu, permanetno. Vodimo računa o nacionalnoj strukturi, jer je to naša zakonska obaveza. Recimo Hrvata je po popisu stanovništva bilo 14%, a znamo da je 1991. godine bilo 15,5%, a 2013. godine 14%, a ima oko 14% osoba koje se izjašnjavaju kao Hrvati koje su uposlene u ovoj administraciji. Po popisu stanovništa iz 2013., Srba je bilo oko 4,5%, a kod nas je zaposleno oko 7% osoba koji se izjašnjavaju kao Srbi. Rekorderi smo po broju zaposlenih koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci, to je velika prednost ove administracije.

Pored toga, zapazit ćete da je povećan iznos sredstava za širenje mreže toplifikacije. Mi smo riješili sve ekološke probleme, osim zraka. Idemo sa pojačanim ulaganjima u toplifikaciju, radi čistoga zraka. Ponavljam, Termoelektrana spali tri miliona tona uglja, a domaćinstva 250 hiljada tona, dakle dok Termoelektrana ne stavi uređaje za odsumporavanje mi ćemo imati problem sa zrakom. Zahtjev moj, u ime građana Tuzle, je da se stavi uređaj za odsumporavanje što prije.

Imamo oko 50% domaćinstava koja su na centralnom grijanju. Prema popisu iz 2013., u Tuzli ima 42.000 domaćinstava, a imamo oko 24.000 korisnika na mreži centralnog grijanja. Imali smo oko 70 kilometara vrelovodne mreže 2001. godine, sada imamo oko 170 kilometara. Neprekidno radimo na širenju mreže i nadam se da će se ovim parama, predviđenim u budžetu, povećati broj domaćinstava koja imaju centralno grijanje, dakle ne lože nikakve ugljeve. Za pretpostaviti je da sve toplificiramo da bi i dalje imali problem zagađenja, jer tri miliona uglja koja se spale u Termoelektrani imaju više sumpora, nego 250 hiljada koja se spale u domaćinstvima. Ja se nadam da ćemo, iduće godine u ovo doba, možda kazati da građani lože mnogo, mnogo manje uglja nego ove godine. To je naš problem i to se vidi iz našeg budžeta, da velike pare idu u toplifikaciju. Generalno, ta stavka u budžetu se zove “energetska efikasnost”, ali evo da znate, tačno kod tih komunalnih objekata, gdje je naš prioritet”, izjavio je gradonačalenik Tuzle Jasmin Imamović.

Tokom sjednice kolegija razmatrani su i prijedlozi odluka o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2018. godini, te imovinsko-pravna akta, među kojima je važno pomenuti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po raspisanom javnom oglasu za porodaju zemljišta za gradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta O9 na Slatini, gdje je na licitaciji postignuta cijena od 1.195.000 KM.

“Radi se o Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanje saglasnosti za zaključenje ugovora, od strane Gradskog vijeća Tuzla, a raspisali smo licitaciju, u skladu sa novim pravilima, određenim Zakonom o stvarnim pravima, za jednu, kao neboder, stambeno-poslovnu zgradu na Slatini. Procijenjena vrijednost je bila nešto oko 700 hiljada konvertibilnih maraka, a najpovoljniju cijenu je dala grupa pobjednika, negdje oko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sada Gradsko vijeće treba donijeti odluku u vezi sa tim. Onda smo imali tri tačke vezane za našu privredu i naš posao, o boračkoj populaciji. Na osnovu zaključka Kolegija Gradskog vijeća, sa novembarske vanredne sjednice i na osnovu zaključka Skupštine TK, sa sjednici Skupštine TK od 30.11.2017., razmatrana je i Informacija o problemima vezanim za SPO 15. maj. Mi smo sačinili informaciju za Gradsko vijeće, a nakon sjednice mi ćemo je proslijediti Skupštini TK.

Ovdje isto imamo Informaciju o realizaciji Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH za period 2016.-2018. koji smo potpisali sa Ministarstvom civilnih poslova, sa ciljem da pomognemo da se riješi kriza u državnim institucijama kulture, bez kojih nema BiH, a radi se o sedam institucija: Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Tuzla je treći grad po veličini u BiH, drugi grad u FBiH, najstariji grad ubjedljivo u BiH i meni je drago da su vijećnici prihvatili da ćemo mi, u tri godine brinuti, u granicama naših finansijskih mogućnosti, o državnim institucijama. Dok se državno ministarstvo ne oporavi, dok ne poveća budžetsku stavku, dok te institucije ne riješe svoj status, a mi smo prihvatili obavezu na tri godine i prošle godine smo izvršili obavezu i evo sada i za ovu godinu. Sredstva su planirana i u Budžetu za 2018. godinu. To je 70.000,00 konvertibilnih maraka, a prema Instrukcijama Ministarstva za civilne poslove BiH, uplatili smo ih na račun Zemaljskog muzeja BiH.

Tokom sjednice kolegija razmatran je i prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnika branilačke populacije s područja grada Tuzla, a zatim Izvještaj o radu Komisije za odobravanje jednokratne novčane pomoći pripadnicima branilačke populacije u 2017. godini i Informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije, s prijedlogom mjera.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu