Održan Kolegij gradonačelnika Tuzle

Nedavno je održan Kolegij gradonačelnika Tuzle. Između ostalog, utvrđen je prijedlog rebalansa Budžeta za 2019. godinu, kao i Nacrt Budžeta za 2020. godinu. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, utvrdio je i Prijedlog Odluke u subvencijama komunalnih naknada, po kojoj će penzioneri, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, nezaposleni demobilisani borci, kao i korisnici stalne novčane socijalne pomoći, ostvariti pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu.

Utvrđen je i prijedlog izmjene Odluke o taksama, po kojoj će za ostvarenje ove subvencije korisnici biti oslobođeni plaćanja takse.

Gradonačelnik je utvrdio i Inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama TK. Naime, po sadašnjem kantonalnom zakonu, komunalne naknade su oslobođeni samo budžetski korisnici i objekti vjerskih zajednica. Gradonačelnikov prijedlog sadrži oslobađanje svih kategorija koje će prema Odluci Grada Tuzle, ostvariti pravo na subvenciju.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu