SDP BiH
Saopćenje SDP Travnik

Odlukama Vlade SBK u neravnopravan položaj se stavljaju uposlenici u kantonalnim organima uprave

Na zvaničnoj stranici Vlade SBK/KSB,  u saopćenju sa 62. sjednice Vlade SBK/KSB koja je održana 19. jula 2017.godine, navodi se da je donešena  Odluka o isplati regresa za 2017. godinu, naknade za korištenje godišnjeg odmora u 2017.godini, za sve zaposlenike u kantonalnim organima uprave i ostale korisnike Budžeta SBK/KSB za 2017.godinu (u iznosu od 200,00 KM) čime narušava član 28. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK/KSB, što još jedanput upozorava da Vlada SBK/KSB svjesno otvara prostor za nove procese tužbi uposlenih u kantonalnim organima uprave, kao i uposlenika osnovnih i srednjih škola na prostoru SBK/KSB.

Također napominjemo da su u neravnopravan položaj stavljeni svi uposlenici u kantonalnim organima uprave, kao i srednjem i osnovnom obrazovanju, koji će naknadu za regres dobiti u iznosu od 200,00 KM,  naspram nosilaca pravosudnih funkcija (suci, tužioci i stručni saradnici), koji će naknadu za regres za 2017. godinu dobiti u iznosu od  50% osnovne plaće, što zasigurno kod nekih nosilaca funkcija u pravosudnim institucijama prelazi iznos od 2.000,00 KM.

Ovakve odluke Vlade SBK/KSB pokazuju koliko je Vlada SBK/KSB, u čijem sastavu su ministri SDA i HDZ, socijalno neosjetljiva i da uporno u povoljniji položaj stavlja državne službenike sa visokim primanjima, dok su namještenici, čiji je iznos plaće ispod prosječne federalne plaće, zapostavljeni i dovedeni na rub egzistencije.

Ovim putem OO SDP BiH Travnik poziva Vladu SBK/KSB da javno objavi koliko su advokatima isplatili po osnovu tužbenih zahtjeva, jer radi se o milionskom iznosu, te se postavlja pitanje da li se svjesno otvara prostor za nove procese tužbenih zahtjeva uposlenika u kantonalnim organima uprave i ostalih korisnika Budžeta, čime se  nanosi šteta Budžetu SBK/KSB i svim građanima SBK/KSB koji su poreski obveznici.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu