Samir Avdić, vijećnik SDP BiH u Općini Ilidža

Obilježavanje i promocija nacionalnih spomenika u BiH na teritoriji Ilidža

Samir Avdić, vijećnik SDP BiH u Općini Ilidža, nedavno je podnio inicijativu da se na teritoriju ove općine obilježavaju i promoviraju nacionalni spomenici.

„Na teritoriji Opštine Ilidža nalazi se 11 nacionalnih spomenika BiH od kojih veći dio nije adekvatno zaštićen, te ih velika većina nije uopšte obilježena.

Prepoznavajući kulturološki i turistički potencijal koji kao Opština imamo u spomenutom bogatstvu kulturno-istorijskog naslijeđa, iniciram da Služba za kulturu, fizičku kulturu, sport i pitanja mladih, te Služba za privredu napravi plan aktivnosti na zaštiti i obilježavanju nacionalnih spomenika.

Potrebno je da JKP Ilidža u svoj plan rada uvrsti i održavanje užeg područja oko spomenika (kosidba, čišćenje…), dok spomenute opštinske službe trebaju iskomunicirati sa Ministarstvom prostornog uređenja FBiH i Komisijom za zaštitu spomenika BiH i dogovoriti postavljanje informativnih tabli pored svakog od 11 nacionalnih spomenika.

Tužno je da turisti, ali i građani i građanke Ilidže, prolazeći pored većine tih spomenika nisu ni svjesni da se radi o tako vrijednim spomenicima kulture, niti iz kojeg historijskog perioda potiču.

Bez obzira što je zaštita i promocija nacionalnih spomenika u ingerenciji Ministarstva prostornog uređenja FBiH, očigledno je da ne možemo čekati da se to ministarstvo “smiluje” i provede i isfinansira potrebne aktivnosti u kontekstu moje inicijative“, naveo je Avdić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu