Nadzorni odbor

Nadzorni odbor SDP BiH broji jedanaest članova, koje bira Kongres SDP BiH na period od četiri godine. Članovi Nadzornog odbora SDP BiH ne mogu istovremeno biti članovi nijednog drugog organa SDP BiH, na istom nivou organizovanja.

Najvažnije funkcije Nadzornog odbora:

  • ocjenjuje zakonitost rada organa SDP BiH i nadzire finansijsko poslovanje SDP BiH

Predsjednica Nadzornog odbora

Beganović Sanela

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

Tokić Hasan

Članovi Nadzornog odbora

Beganović Sanela

Banda Izet

Behmen Goran

Čauš Damir

Delić Maid

Hodžić Atif

Kešetović Mirza

Kulenović Braco

Mahmutović-Serhatlić Nihada

Tokić Hasan

Tokić Husein

 

Ukoliko kao član SDP BiH imate primjedbu

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu