Na inicijativu Demira Milkića postavljeni znakovi pristupačnosti ispred svih parking mjesta za osobe sa invaliditetom

Demir Milkić, vijećnik Socijaldemokratske partije u Općinskom vijeću Gračanica na 10. sjednici OV Gračanica je uputio niz inicijativa od kojih posebno izdvajamo sljedeće:

Inicijativa za postavljanje znaka pristupačnosti ispred  svih parking mjesta za osobe sa invaliditetom u Zonama 0 i 1 (CENTAR GRADA ).

U centru grada ima oko 4 obilježenih parking mjesta za osobe sa invaliditetom.
Nerijetko se dešava da ova mjesta zauzmu bahati vozači i na taj način dodatno otežaju ionako težak položaj lica sa invaliditetom u saobraćaju. Postavljanje znaka pristupačnosti ispred  svih parking mjesta za osobe sa invaliditetom u Zonama 0 i 1 dodatno olakšalo te probudilo svijest nesavjesnih vozača.

Odlukom o javnim parkiralištima na područiju općine Gračanice u članu 4 jasno kazuje da
Javna parkirališta  za lica sa posebnim potrebama i rezervisana javna parkirališta, posebno se obilježavaju horizontalnom i vertikalom signalizacijom.
U odgovoru od nadležne službe dobio je sljedeći odgovor :

U centru grada postoje 4 obilježena mjesta za osobe sa invaliditetom i ista nisu označena i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom već samo horizontalnom. U razgovoru sa ORVI-COMERC d.o.o., kojima su dodijeljeni parkinzi na upravljanje dobili smo informaciju da posjeduju jedan saobraćajni znakk III-40 sa dopunskom tablom V-31 i isti će se odmah postavit na jedno parking mjesto rezervisano za vozila osoba sa invaliditetom, a prestala tri parking mjesta ovih dana će biti poručeni navedeni  saobraćajni znakovi sa odgovorajućim dopunskim tablama te biti postavljeni u rekordnom roku.

Incijativa je prihvaćena i ovih dana su postavljeni znakovi koji će svakako probudit svijest vozača te pomoć osobama sa invaliditetom.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu