Dr. Denis Bećirović

Moramo se okrenuti egzistencijalnim pitanjima i prekinuti sa beskorisnim nacionalističkim svađama

Delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDP BiH dr. Denis Bećirović uputio je prijedlog za unaprjeđenje politike privlačenja direktnih inozemnih investicija u Bosnu i Hercegovinu.

„Država Bosna i Hercegovina treba nove politike i novi politički pristup koji će u fokus staviti jačanje ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta.
Svi zajedno moramo se okrenuti egzistencijalnim pitanjima i prekinuti sa beskorisnim nacionalističkim svađama i podvalama.

U junu mjesecu 2019. godine, u skladu sa članom 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 58/14, 88/15, 96/15, 53/16), kao ovlašteni predlagač podnio sam delegatsku inicijativu s ciljem da Vijeće ministara BiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Izvještaj o privlačenju direktnih inozemnih investicija u Bosnu i Hercegovinu od 2015. do 2019. godine s prijedlogom konkretnih mjera za unapređenje politike privlačenja inozemnih investicija.

Nažalost, ova važna tema još uvijek nije otvorena u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Zašto sam predložio raspravu o privlačenju direktnih inozemnih investicija?

Već dugi niz godina Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka regiona kada je riječ o privlačenju inozemnih investicija. Bosna i Hercegovina redovno zauzima donji dio ljestvica u svim globalnim ili regionalnim poređenjima investicione klime i pokazatelja konkurentnosti.

Na trenutno veoma lošu investicionu klimu ponajviše utiču unutrašnji faktori, ponajprije politička nestabilnost, zatim percepcija visokog stepena korupcije, restriktivne politike tržišta rada, dugotrajan i težak postupak izdavanja dozvola, slab kvalitet infrastrukture i kompleksna vanjskotrgovinska politika.

Aktuelni vlastodršci u Bosni i Hercegovini trebaju odgovoriti, između ostalog, na sljedeća pitanja:

Zašto imamo složene i neujednačene zakonske propise, kao i preduge procedure vezane za osnivanje preduzeća i otpočinjanje biznisa u Bosni i Hercegovini?

Zašto su dozvolili da visok nivo korupcije destimulira inozemne investitore da se odluče da investiraju u Bosni i Hercegovini?

Zašto je Bosna i Hercegovina i dalje najlošije plasirana zemlja, ne samo u odnosu na zemlje članice EU, već i u odnosu na zemlje CEFTA?

Zašto su, prema analizama Svjetske banke, zakonodavstvo, javna administracija, finansijski sektor, porezi i drugi pokazatelji i dalje lošiji od zemalja sa kojima se direktno nadmećemo za privlačenje direktnih inozemnih investicija?

Umjesto da odgovore na ova i slična pitanja nacionalistički orijentirani političari svojom destruktivnom politikom odvraćaju strane investitore i zbog toga svake godine gubimo hiljade novih radnih mjesta.

Inozemni investitori ne dolaze u zemlju u kojoj njihov kapital nije siguran. Da li će inozemni ulagač investirati u određenu zemlju i u kojem obliku zavisi od veličine profita, dugoročnosti poslovanja, investicione klime, a osnovni cilj zemlje domaćina za privlačenje grienfield investicija, jeste da obezbijedi ostvarenje dugoročnog privrednog rasta, znanje i povećanje konkurentnosti na tržištu. Kapital ima svoju logiku kretanja; on je kao zec, ako osjeti opasnost ili šuškanje on bježi i traži mjesto gdje će se osjećati bolje i sigurnije.
Bosna i Hercegovina je u 2018. godini imala ukupno 408,9 miliona eura direktnih inozemnih investicija. Kada uporedimo ove podatke sa susjednim državama uočavamo da su direktne inozemne investicije u njima puno veće nego u našoj državi.

Šta je sa Bosnom i Hercegovinom?

Čime se bave naši vlastodršci?

Zašto izbjegavaju ozbiljne rasprave o životnim temama u zakonodavnim i izvršnim organima?

Vladajuće etnokrate moraju, napokon, shvatiti da stalnim svađama kreiraju političku nestabilnost i tjeraju inozemne investitore iz naše zemlje. Nacionalistički političari se moraju prestati baviti scenskim nastupima u kojima pokušavaju za sebe izboriti bolju poziciju ne shvatajući da time čine izuzetnu štetu vlastitoj zemlji, jer nema stranih investicija u takvom ambijentu i sa takvim političarima.

Umjesto ispraznih međustranačkih previranja, smatram da je potrebno započeti investicioni ciklus koji će donijeti nova radna mjesta, zapošljavanje, više poreza državi, nove tehnologije i jačanje životnog standarda naših građana. Rast investicija i zapošljavanje trebaju biti motivi da se krene u proces unapređenja poslovnog ambijenta na način da se stimuliraju privrednici, poboljša konkurentnost i imidž zemlje. Zato je veoma važno da zajedno uklanjamo brojne administrativne prepreke na putu osiguranja većeg priliva inozemnih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i snažnijeg investicionog zamaha i jačanja privrede i razvoja zemlje.

Vlasti na svim nivoima moraju preduzeti hitne mjere za poboljšanje opće poslovne klime. Potrebno je, između ostalog, izvršiti: harmonizaciju poreskih propisa na nivou države, smanjiti ukupna poreska opterećenja, parafiskalne namete i broj administrativnih procedura za plaćanje poreza, pojednostaviti postupke i skratiti rokove za dobijanje ekoloških i građevinskih dozvola, modernizirati zakonodavstvo iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, uspostaviti jedinstven pravni režim u oblasti koncesija.

Također, vrijeme je da postavimo pitanja kakvi su konkretni rezultati nadležnih institucija u privlačenju inozemnih investicija i promociji interesa domaćih investitora na inozemnim tržištima.

Šta je konkretno do sada uradila Agencija za unapređenje inozemnih investicija u BiH?

Kakvi su konkretni rezultati Vanjskotrgovinske komore BiH?

Šta je konkretno uradilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo vanjskih poslova s ciljem privlačenja inozemnih investicija?
Kakvi su rezultati Agencije za privatizaciju?

Ako uspješnost rada navedenih institucija u privlačenju direktnih inozemnih investicija mjerimo nivoom ostvarenih investicija onda prema tom kriteriju ta ocjena ne može biti zadovoljavajuća.

Na kraju, želim potcrtati da možemo postići bolje rezultate samo usmjeravanjem na životne teme u izvršnim i zakonodavnim organima, kao i sistemskim radom na otklanjanju barijera koje destimuliraju inozemne ulagače. Jedna od mogućnosti jeste kreiranje poticaja za intenzivnije korištenje i domaćih investicionih potencijala (prije svega finansijskih) kako bi se potakao strukturni ekonomski razvoj gdje bi fokus bio na razvoju djelatnosti koje se baziraju na visokim tehnologijama. To bi motiviralo mladu i visoko obrazovanu radnu snagu da ostaje u Bosni i Hercegovini. Fokus treba biti prema investitorima koji žele transferirati tržišni, menadžerski i tehnološki know-how u našu zemlju u odnosu na investitore koji transferišu finansijski kapital prema našoj zemlji“, navodi u svom prijedlogu dr. Bećirović.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu