Saopštenje SDP BiH Žepče

Mjesna zajednica Žepče je politička instanca SDA i HDZ-a, koja ne radi u interesu građana grada Žepča

Dr. Kemal Mehinagić je podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Vijeća MZ Žepče, a u nastavku pročitajte kompletno pismo vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Žepče.

Poštovani,

Kao legalista u životu, prije konačnog stava, želim da iznesem svoje viđenje trenutnog funkcionisanja i djelovanja Mjesne zajednice Žepče. Kao što Vam je poznato MZ Žepče je godinama bila i više nego pasivna i zahvaljujući nekoliko entuzijasta, među kojima sam i ja,  održan je Zbog građana, uz prisustvo preko 100 građana, gdje je izabrano novo rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče.

U tom trenutku sam vjerovao da će Vijeće MZ Žepče, raditi u interesu građana, a da ćemo svi konačno dobiti jedno tijelo koje će čuvati i zastupati interese građana u gradu Žepču.

Nažalost u ovom trenutku, to ne mogu reći, Mjesna zajednica Žepče je postala politička instanca vladajućih političkih opcija SDA i HDZ, koja, nažalost po građane Žepča između politike i građana, bira politiku.

Političko funkcionisanje Mjesne zajednice Žepče ću kroz nekoliko primjera nastojati demistificirati, a kao argumente pomenut ću egzaktne činjenice.

U vrijeme kada su poskupljenja komunalnih i drugih režijskih troškova u najvećoj mjeri pogađala građane grada Žepča, rukovodstvo Mjesne zajednice je cijelu stvar nijemo posmatralo i pod političkim pritiskom SDA i HDZ-a,  prolongiralo zakazananu sjednicu, na kojoj je Vijeće MZ Žepče trebalo i moralo zauzeti stav o najavljenom poskupljenju komunalnih usluga.

Nakon što je Klub SDP-a u OV Žepče prvi puta zvaničnim putem – zvaničnim aktom  predložio izgradnju dječijeg parka „Lamela“ Žepče kroz amandmansko rješenje u iznosu od 20.000,00 KM, a nakon toga je isto rješenje odobreno na sjednici Općinskog vijeća od strane Načelnika i parlamentarne većine, rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče politizira kompletnu stvar na način da putem lokalnih portala proziva Klub SDP-a u OV Žepče i ponovo 12 mjeseci nakon što je odobrena inicijativa na sjednici Općinskog vijeća Žepče predlaže isti prijedlog u identičnom iznosu.

Smatram da prisustvo svega 30-ak delegata  Zboru građana MZ Žepče najbolje govori o tome koliko građani grada Žepča imaju povjerenje u organe mjesne zajednice i koliko rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče zapravo rješava stvarne probleme.

Energija, koja se usmjerila na politikanstvo i jeftine političke poteze je trebala biti usmjerena ka integralnom rješenju problema građana grada Žepča, koji u odnosu na period nefunkcionisanja Mjesne zajednice Žepče, nažalost  i  ne osjete konkretnije promjene.

Osnovna zadaća rukovodstva Mjesne zajednice bi trebala biti pravna i praktična apolitična zaštita prava, sigurnosti i interesa građana, poboljšanje uvjeta i kvaliteta svakodnevnog života, afirmacija turističkih i drugih progresivnih projekata od općeg interesa, što nažalost ja, kao ni većina drugih sugrađana u proteklom periodu nismo vidjeli.

Prezentovani stavovi su sasvim dovoljan razlog za neodazivanje sjednicama Vijeća, odnosno moj povod da podnesem neopozivu ostavku na mjesto člana Vijeća Mjesne zajednice Žepče. U praktičnom smislu to znači, da sam između politike i građana, u svom životu  uvijek birao čovjeka, a tako ću učiniti i sada.

 

S poštovanjem,

Mehinagić Kemal


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu