Miro Lazović

Miro Lazović, diplomirani sociolog,prva radna i politička iskustva sticao je u preduzeću UNIS-PRETIS Vogošća. 1988. godine.

Izabran je za predsjednika Općinskog Komiteta SK Vogošća, a 1989. godine za člana Centralnog Komiteta SK BiH i člana predsjedništva SK BiH SDP.

Na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima 1990. godine, sa liste SDP BiH, izabran je u Skupštinu Republike BiH, gdje je obavljao funkciju šefa poslaničkog kluba SDP BiH. U decembru 1992. godine, od strane Predsjedništva R BiH, imenovan je na funkciju predsjednika Skupštine R BiH, na kojoj je bio do oktobra 1996. godine.

Kao član Skupštine R BiH i šef Kluba SDP-a, imao je značajan doprinos u donošenju Odluke o raspisivanju referenduma za nezavisnost BiH.

Kao predsjednik Skupštine R BiH i član mirovne delegacije učestvovao je na svim mirovnim pregovorima o BiH, od Ženeve 1992, Vance-Owenovog i Owen-Stoletnbergovog plana 1993. godine i Washingtonskog sporazuma 1994. godine, kada je stvorena F BiH. Također, bio je i aktivni učesnik bh. delegacije tokom postizanja Daytonskog mirovnog sporazuma u SAD-u 1995. godine. U svim ovim pregovorima zastupao je cjelovitost države i ravnopravnost naroda i građana.

Njegov politički i ideološki put, od prvih dana do danas, nije mijenjan. To je put očuvanja države BiH i njena izgradnja na bazi temeljnih socijaldemokratskih vrijednosti.

Na bazi Platforme Predsjedništva R BiH iz juna 1992. godine, koja je dala okvir za zajedničku borbu građana i naroda za odbranu R BiH, Miro Lazović je gradio svoju državničku i političku karijeru.

Na Kongresu SDP-a 2015. godine, izabran je za člana GO SDP-a, a na prvoj sjednici GO i za potpredsjednika SDP BiH. Predsjednik je i Foruma Parlamentaraca 1990, a od 2012. godine i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Odlukom Općinskog vijeća Bihaća 2013. godine, Miro Lazović je proglašen „Počasnim građaninom grada Bihaća“.

Oženjen je i otac dvoje djece.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu