Mirad Hodžić

Rođen 2.10.1963. godine u Olovu. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Olovu, upisuje Veterinarski fakultet u Sarajevu gdje diplomira 1997. godine i stiče zvanje doktora veterinarske medicine. Zaposlen u JP Veterinarskoj stanici u Olovu. Oženjen i otac dvoje djece. Od 2012. godine vijećnik u Općinskom vijeću općine Olovo i tom mandatu obavljao funkciju šefa kluba vijećnika SDP BiH Olovo. Na prvim unutarstranačkim izborima 2015. godine izabran je za predsjednika OO SDP BiH Olovo. Nosilac liste SDP BiH Olovo za Općinsko vijeće Olovo, kao vijećnik SDP BiH planira se zalagati za: Zaustavljanje negativnog trenda smanjenja broja stanovnika na području općine Olovo. Organizovanje posebnog fonda sa kojeg će se pružiti finansijska podrška mladim bračnim parovima. Izrada dugoročnog programa za razvoj poljoprivrede u svim segmentima. Zaštita šumskih bogatstava kao najznačajnijeg prirodnog resursa općine Olovo. Izrada strategije u iskorištavanju ostalih prirodnih bogatstava na području općine, kao što su termalne vode i ostali vodotokovi.
Učiniti općinsku administraciju bržom i efikasnijom koja će raditi u interesu građana. Transparentnost prilikom zapošljavanja u JU i JP.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu