Potpredsjednica Glavnog odbora SDP BiH

Marina Mujkanović

Rođena 15. 11.1964 godine u Zenici. Po zanimanju ekonomski tehničar.

Udata, majka jednog djeteta. Radni odnos zasnovala 1986.godine u Opštinskoj konferenciji SSO Zenica, na poslovima tehničkog sekretara. Četiri godine radila na poslovima stručnog saradnika u Titovom fondu za stipendiranje mladih radnika i radničke djece u Zenici.

Od 01.01.2000 godine zaposlena u SDP BIH (KO SDP BiH ZDK). Od zasnivanja radnog odnosa u KO SDP BIH ZDK obnašala niz funkcija u organima, kao i interesnim oblicima SDP BiH.
Na izbornim konferencijama KO SDP BiH ZDK (2005,2009) birana za članicu KO SDP BiH ZDK, a na konstituirajućim sjednicama KO SDP BIH ZDK u navedenim mandatima birana za sekretara KO SDP BiH. U junu 2015 godine na Izbornoj konferenciji GO SDP BiH Zenica izabrana za članicu Gradskog odbora SDP BIH Zenica. Ostavku na ovu funkciju podnijela po izboru u Kantonalni odbor SDP BIH ZDK i Glavni odbor SDP BiH GO SDP BiH ( deakumulacija funkcija). U julu 2015 godine na Izbornoj konferenciji KO SDP BIH ZDK ponovo izabrana u KO SDP BIH ZDK, a na konstituirajućoj sjednici KO SDP BiH ZDK izabrana za sekretara KO SDP BIH ZDK za mandatni period 2015-2019.godina.

Na Vanrednom kongresu SDP BiH u decembru 2014 godine izabrana za članicu Glavnog odbora SDP BiH i tu funkciju obnašala do 6 redovnog Kongresa SDP BiH ,
Na 6 redovnom Kongresu SDP BiH u oktobru 2015 godine za mandatni period 2015-2019 godina ponovo izabrana u Glavni odbor SDP BiH, a na konstituirajućoj sjednici GO SDP BIH izabrana za potpredsjednicu GO SDP BiH.

Od 2005. do 2009. godine ,potpredsjednica KO FOŽ SDP BIH ZDK ,2009. godine na Izbornoj konvenciji Foruma žena SDP BiH izabrana za potpredsjednicu FOŽ SDP BIH.
Na izbornoj konvenciji Foruma žena SDP BiH u martu 2015 godine ponovo izabrana za potpredsjednicu Foruma žena SDP BiH.
Bila jedan od aktivnih učesnika/ca ( predavač ) u prvoj Političkoj školi GO SDP BiH Zenica koju je pohađalo i sa uspjehom završilo cca 40 polaznika.
Aktivna u radu NVO i udruženja građana i za svoj aktivizam i pomoć u radu istih dobitnica velikog broja priznanja i zahvalnica.

Članica UG „ Josip Broz Tito „ u Zenici . Na izbornim Skupštinama dva puta birana u Predsjedništvo udruženja.
Na Skupštinama „“ ABF Lulea u Zenici 4 puta birana u Upravni odbor, a na prijedlog UO „ABF“ Lulea iz Švedske u 3 mandatna perioda birana za predsjednicu Upravnog odbora. Na prijedlog predsjednika i članova UO „ ABF“ Lulea iz Švedske ( 2010 godine) za aktivan rad i doprinos u razvoju ABF Lulea u Zenici dobitnica priznanja. Dobitnica je i priznanja UG „ Život“ (žene oboljele od karcinoma dojke), priznanje VR OŠ „ Skender Kulenović“ Zenica i dr.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu