Zekerijah Osmić

MAP omogućava da BiH u budućnosti bude cjelovita i jedinstvena

Bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerijah Osmić iz Brčkog za infobrcko.com govorio je o značajnosti odobravanja prvog bh. godišnjeg nacionalnog programa na osnovu kojeg je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za Akcioni plan za članstvo (MAP) u NATO-u.

Šta znači MAP za BiH i zašto je NATO potreban BiH?

Jučerašnjom odlukom BiH treba da taj dan pamti kao istorijski dan za BiH, jer u suštini dobili smo MAP koji sada određuje pravce djelovanja BiH pri konačnom učlanjenju u NATO. NATO je potreban BiH i on stvara vojnu i bezbjedonosnu sigurnost svojoj članici. Danas, sutra kada ispunimo uslove imati ćemo i vojnu i bezbjedonosnu sigurnost cijele države. Takođe, nakon vojne i bezbjednosne sigurnosti dolazi do ekonomskog jačanja države, ekonomskog ulaganja u državu, ekonomskog prosperiteta, zapošljavanja itd. Prema dosadašnjim primjerima zemalja koje su dobile MAP, odnosno koje su učlanjenje u NATO, znamo da su one doživjele nagli ekonomski rast.

Dok ste još bili ministar odbrane BiH radili ste na obavezama koje se odnose na put ka NATO-u?

U vrijeme kada sam bio ministar imali smo obavezu, kao što to i danas ima Ministarstvo odbrane BiH, da uknjižimo 63 vojne lokacije za državu BiH kako bi ispunili posljednji uslov i kako bi dobili MAP. Tada je uknjiženo 16 lokacija, a nakon više od godinu dana mislim da je taj broj došao do polovine. Jučer je na sjednici ministara BiH zemalja članica NATO-a donešena odluka da je ovo što je učinjeno dobar potez i dobar korak. Polovina uknjiženih lokacija je pozitivan znak da je NATO donio odluku da nam da MAP, jer je vidio da to ide u dobrom smjeru.

Šta BiH sada mora prilagoditi?

Mi ćemo u ovom Akcionom planu morati prilagoditi naše političke uslove, ekonomske, operativne uslove u okviru naših Oružanih snaga BiH. NATO će kontrolisati našu raspoloživu snagu u okviru naših jedinica i sa njima ćemo morati iskonsultovati koliki broj vojnika, podoficira, oficira u budućnosti BiH treba da ima kada postane članica NATO-a, koje od oružja treba da ima. Bitna je i ekonomska jačina zemlje, jer NATO standardi zahtjevaju određena ulaganja u oružane snage zemlje iz koje dolazi. U suštini imati ćemo i veća ulaganja u oružane snage i naravno da ćemo podići tu opštu kredibilnost naših oružanih snaga.

Koliko će značiti kandidatura MAP-a za BiH za regiju jugoistične Evrope? Znamo da stižu često izjave i prijetnje od susjeda koje ugrožavaju stabilnost BiH.

Za regiju jugoistične Evrope bitna je ova kandidatura MAP-a za BiH upravo zbog tih čestih izjava, a i prijetnji susjednih zemalja Hrvatske i Srbije koje dovode u pitanje stabilnost BiH. Tu imamo napad na integritet BiH, izjave političara o podjeli BiH itd. Ovaj MAP u suštini omogućava da i u budućnosti BiH bude jedinstvena, cjelovita, ekonomski jaka i, naravno, u tom smislu će se i druge zemlje morati ponašati prema nama i kako to zahtjevaju NATO standardi. Još jednu stvar želim istaći kao vrlo bitnu, a riječ je o članu 5. Povelje NATO saveza koji kaže da ako je zemlja NATO članica i ako je eventualno napadnuta od nekoga, smatra se da je cijeli NATO napadnut, znači automatski se angažuju sve snage u okviru NATO-a. Zato sam i rekao da se snažno povećava sigurnost BiH, nakon ovog MAP-a.

Imamo oprečnih izjava oko NATO-a i MAP-a i iz Republike Srpske.

Da. Te izjave dolaze i iz RS-a, jer su u RS-u u Narodnoj skupštini donijeli rezoluciju o takozvanoj vojnoj neutralnosti RS-a i da oni tu svoju vojnu neutralnost vežu za Srbiju. Oni kažu da kako Srbija bude donosila odluke tako će se i RS ponašati u RS-u. Međutim, ta rezolucija, ja bih rekao, prvo ništa ne znači i drugo da nije uopšte utemeljena na Zakonu o odbrani BiH. Podsjećam da je krajem 2005. godine donesen Zakon o odbrani BiH koji je donesen i u Parlamentu BiH, Vijeću naroda Parlamentarnoj skupštine BiH i taj zakon je potvrdilo i Predsjedništvo BiH. Tada, a i narednih godina u potpunom sastavu sva tri naroda, pa čak i političari iz RS-a, su učestvovali u donošenju Zakona o odbrani BiH, a član 84. izričito kaže da Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Vijeće naroda BiH i operativne snage u Ministarstvu odbrane BiH su dužne provoditi Akcioni plan BiH za učlanjenje u NATO savez, dakle mi imamo zakon koji je donesen i koji je još uvijek na snazi i koji kaže da je BiH odredila sebi NATO put. Sve ove izjave iz RS-a su prilično političke, politikantske i nemaju političku težinu. Mi ćemo ići dalje ka MAP-u, ka NATO-u, a naravno ovih i ovakvih sličnih izjava će vjerovatno i u budućnosti biti koje će na izvjestan način otežavati naš put, ali ga nikako neće moći zaustaviti.

Kada vidite BiH kao članicu NATO-a?

BiH ne trebamo gledati da će ona biti u NATO-u vrlo brzo. To će biti trajanje od nekoliko godina. U svakoj od narednih godina mi ćemo ispunjavati po neki uslov i kada te uslove u potpunosti ispunimo mi ćemo tada dobiti članstvo.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu