Magazinović: Poboljšanjem uslova rada zaposlenika SIPA-e očuvati sigurnosni sistem BiH

Predsjednik Glavnog odbora SDP BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović uputio je nekoliko pitanja direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u vezi informacija o odlivu kadrova, uslova rada i primanja službenika i zaposlenika u SIPA-i.

Polazeći od toga da odliv kvalitetnih i stručnih kadrova u ovoj važnoj instituciji zasigurno predstavlja slabljenje institucije, a slijedeći informacije dobijene iz sindikata SIPA-e, Magazinović je pokrenuo temu uslova rada državnih službenika i zaposlenika u SIPA-i. Jedno od pitanja koje je postavio, a na koje očekuje pisani odgovor od Mnistarstva sigurnosti i SIPA-e, odnosni se na broj državnih službenika i zaposlenika koji su prekinuli radni odnos u periodu od 2013.– 2018., ali i na odziv na raspisane konkurse za pozicije istih u periodu 2015.-2018. godine, te broj ponovljenih konkursa i procenat popunjenih radnih mjesta po konkursima. Osim toga, Magazinović je zatražio komentar i na informaciju da državni službenici i zaposlenici u Agenciji koji imaju pristup tajnim podacima i prolaze stroge bezbjedonosne provjere, nemaju odgovarajuću naknadu u skladu sa složenošću i važnošću posla koji rade. Suština postavljenih pitanje je na iniciranju mjera koje bi ministarstvo i sama SIPA poduzele na poboljšanju statusa državnih službenika i zaposlenika u Agenciji, kako bi se smanjio odliv kvalitetnih kadrova i očuvao sigurnosni sistem Bosne i Hercegovine.

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu obratio se inicijativom o promjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH sa ciljem zaustavljanja evidentnog odliva kadrova, posebno kvalitetnih i stručnih državnih službenika i zaposlenika. Jedan od primjera koji se navodi kao ilustracija trenutnog stanja je da referent za administrativne poslove u podregistru tajnih podataka u SIPA-i koji ima pristup podacima stepena vrlo tajno ima koeficijent za platu 1.4, dok referent za održavanje voznog parka u drugim agencijama ima koeficijent 1.6. Kao jedan od argumenata za promjenu zakona Sindikat navodi i argument da su, prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, plate u Bosni i Hercegovini rasle za 9,2% u periodu od 2010. do 2018. godine, dok su državnim službenicima i zaposlenicima u Agenciji smanjene za 11,17%.

Nakon dobijenih odgovora, Magazinović će, ukoliko to ne učini ministarstvo ili rukovodstvo SIPA-e, zajedno sa drugim poslanicima zainteresovanim za ovaj problem, inicirati konkretne korake na poboljšanju statusa zaposlenih u sigurnosnim institucijama, a sve u cilju očuvanja stručnog kadra, a samim tim i očuvanjem sigurnosnog sistema u BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu