Poslaničko pitanje

Magazinović: Da li se u procesu uvođenja 4G mreže vodi računa o sigurnosti bh. građana?

Saša Magazinović, poslanik SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, postavio je poslaničko pitanje u vezi sa sigurnosnim aspektima uvođenja 4G mreže u Bosni i Hercegovini i javnim nabavkama koje se provode kao dio realizacije projekta, a sve sa ciljem informisanja Parlamenta BiH i javnosti o tome da li se i na koji način vodi računa o sigurnosti države, njenih institucija, ali i sigurnosti i privatnosti komunikacije svih građana pojedinačno u periodu pred nama.

Poslaničko pitanje prenosimo u cjelosti:

1. Imate li saznanja u kojoj su fazi javne nabavke u vezi sa uvođenjem 4G mreže i da li su u tom procesu zadovoljeni svi sigurnosni aspekti kod uspostavljanja ove mreže u Bosni i Hercegovini?
2. Da li su poduzete mjere za zaštitu od eventualnih zloupotreba telekomunikacijskih mreža, te za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti?
3. Da li ste vodili bilo kakve aktivnosti u pravcu zadovoljavanja preduslova u procesima nabavki i/ili stranih ulaganja kako bi smo mogli tvrditi da će sigurnost građana i države biti neupitna? Pri tome podrazumijevam sastanke, iniciranje rasprave u institucijama i između institucija, analize, upozorenja institucijama čija je direktna nadležnost nabavka opreme i sl.
4. Da li imate saznanja o tome da li u procesu nabavki opreme za 4G eventualno učestvuju kompanije podložne kontroli stranih vlada?
5. Da li sa odgovornošću možete tvrditi da se u procesu uvođenja 4G mreže sve aktivnosti vode u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima i da se može garantovati da neće biti narušena sigurnost države i njenih građana, te privatnost buduće komunikacije i prenosa podataka korištenjem 4G mreže?

Obrazloženje:
Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina jedina evropska zemlja koja nema pokrivenost 4G mrežom, te da je proces uvođenja 4G mreže u toku, jako je važno da Parlament BiH i javnost budu upoznati šta se poduzima u smislu mjera zaštite od eventualnih zloupotreba telekomunikacijskih mreža i stvaranja pretpostavki za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti.

Postavljanjem navedenih poslaničkih pitanja želim ukazati na informatičku sigurnost kao važan resurs svake države, ali i postojanje sve sofisticiranijih prijetnji u cyber prostoru.

Kritični element nacionalne sigurnosti je svakako sigurnost telekomunikacijskih mreža i usluga, koje igraju ključnu ulogu u ukupnoj sigurnosti društva, a privlačne su za cyber napade. Zbog toga prioritetom u smislu sigurnosti se mogu smatrati i nabavke vezane za telekomunikacije, projektno
finansiranje, strane investicije i licenciranje, te o svemu tome treba voditi računa od samog početka, prije nego što budu instalirane potencijalno kompromitirane mreže i dugoročno bude narušena sigurnost države i građana.

Logično bi bilo da se institucije zalažu za sigurne telekomunikacione mreže, te smatram da bi bilo dobro da i javnost obavijeste o tome koje su sve mjere poduzete kako bi se zaštitila i država i građani, te obezbjedio siguran protok podataka i zaštita privatnosti.
Sve ovo pitam imajući u vidu stav Ministarstva sigurnosti izrečen prije 4 godine u kojem se kaže:
„Ministarstvo sigurnosti BiH problem zloupotrebe interneta u terorističke i ekstremističke, ali i druge kriminalne svrhe vidi jednim od ključnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, te smatra kako se isključivo sveukupnim angažmanom svih relevantnih tijela javnog i privatnog sektora može unaprijediti sigurnost interneta u BiH.“

Pitanje postavljam:
Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću Ministru sigurnosti Draganu Mektiću
Zamjeniku ministra prometa i komunikacija Saši Dalipagiću Direktor SIPA-e Perici Staniću
Direktor OSA-e Osmanu Mehmedagiću

Odgovor tražim u pisanoj formi, u skladu sa članom 171. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanik SDP BiH Saša Magazinović


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu