SDP BiH
Nermin Deljkić

Kultura i sport kao temeljna vrijednost društva jednakih šansi

Politika kulture i sporta u lokalnoj zajednici adresira pitanje razvoja same zajednice posmatrajući kroz prizmu moralnih, etičkih, duhovnih, tjelesnih, zdravstvenih, takmičarskih i drugih načela kako individue, tako i same zajednice. Sama kultura se djeli u dvije oblasti: savremeno stvaralaštvo (aktivnosti koje rezultiraju kulturno umjetničkim djelima) i kulturno naslijeđe (umjetnička, historijska i naučna vrijednost koju je čovjek napravio u prethodnim epohama). Sport predstavlja svaki oblik tjelesne aktivnosti kojim se, putem organiziranog bavljenja u slobodno vrijeme, cilja na izražavanje ili poboljšavanje tjelesne spremnosti i duševne dobrobiti, stvarajući društvene veze i rezultate u natjecanju na svim razinama.

Ključni akteri i ciljna skupina su mladi ljudi, , ali i ostalo stanovništvo bez obzira na starosnu dob treba biti uključeno u riješavanje ovih pitanja. Problem se ogleda u nedostatku odgovarajućeg pristupa institucija vlasti u oblastima sporta i kulture, i to na svim nivoima. Nedostatak kulturnih i sportskih sadržaja dovodi do zapostavljanja najviše kategorije mladih, te njihovog razvoja i to moralnih, etičkih, psihofizičkih, motoričkih, te duhovnog i tjelesnog razvoja. Pozadina problema se krije u nerazumijevanju institucija vlasti i samom slaganju prioriteta. Vlasti jednostavno odbacuju shvatanje kulture i sporta kao stuba zdravog društva, te ulaganja u ove oblasti su minimalna na svim nivoima vlasti. Vlasti jednostavno odbacuju odgovornost i shvatanje kulture i sporta kao stuba zdravog društva, a sama ulaganja u ove oblasti na svim nivoima vlasti su minimalna.

Institucije koje su primarno nadležne za pitanje kulture i sporta su Općinsko vijeće na lokalnom nivou, Ministarstvo kulture i sporta na kantonalnom i federalnom nivou, te Ministarstvo civilnih poslova BiH na državnom nivou. Razvoj kulture i sporta do željenog stepena se može brže i kvalitetnije postići sinergijom rada nadležnih institucija i samog stanovništva sa svojim organizacijama, sa svojim nevladinim organizacijama, te formalnih i neformalnih civilnih mreža.

Akcije koje mogu preuzeti akteri su da animiraju omladinu i da sami krenu u sinergiju sa nevladinim sektorom i samim uključivanjem svih medija i marketinškog izdizanja ovog problema na jedan viši nivo. Rezultat trenutne pasivnosti mladih će dovesti do postepenog nestanka pobjedničkog duha i, i talenta za kulturu i sport će ostati neiskorišten, a dobro nam je poznato da su ljudi iz kulture i iz sporta stubovi jednog društva.

Ključni problemi politike kulture i sporta su: nedostatak odgovarajućeg pristupa institucija vlasti, pravna neuređenost, nepostojanje strategije niti strateškog okvira razvoja i ulaganja u područje kulture i sporta, nedostaju odgovarajući institucionalni kapaciteti, slaba koordinacija i suradnja između različitih nivoa vlasti, finansijske poteškoće i ulaganje, nedovoljno izdvajanje iz budžetskih sredstava, nerazmjerno velik nedostatak kulturnih i sportskih sadržaja u ruralnim sredinama u odnosu na razvijena područja, nekvalificiranost i nestručnost dijela sportskog osoblja, itd.

Moguće mjere i preporuke:

Izgradnja kulturnih navika treba biti jedan od glavnih stubova školskog odgoja i obrazovanja. Preporučuje se model „ruksak kulture“, uspješno se primjenjuje u razvijenim zemljama, a podrazumijeva da se u okviru obrazovnog sistema za svaki uzrast odredi odgovarajući nivo kulturnih sadržaja kao sastavni dio nastave (posjeta muzejima, značajnim kulturnim i sportskim događajima i slično).
Povećati saradnju škola i nevladinih udruženja, omogućiti korištenje školskih objekata za slobodno vrijeme mladih i njihov aktivizam, posebno u oblasti kulture i sporta.
Intenzivirati rad školskih sekcija i povećati obim vannastavnih aktivnosti koje bi privlačile mlade.
Raditi na uključivanju roditelja u planiranje aktivnosti za slobodno vrijeme mladih.
Izraditi strateški okvir za politiku djelovanja prema mladima na različitim nivoima vlasti s mjerama koje, uz višestruki pristup, daju sinergijski veću efikasnost i maksimalno iskorištavanje postojećih resursa.
Potrebno je osigurati veća finansijska izdvajanja za projekte mladih i njihovih udruženja u oblasti kulture i sporta kroz posebne fondove na svim nivoima vlasti. Nerazdvajanjem budžetskih sredstava u posebne fondove za kulturu i sport događa se neravnomjerna raspodjela budžeta. Najčešće sportski kolektivi dobiju najveći dio.
Izraditi i usvojiti akcioni plan djelovanja za mlade za svaku lokalnu zajednicu u skladu sa novoizrađenom strategijom,.
Omogućiti podršku posebno nadarenim mladim pojedincima putem stipendija.
Kreirati stalne školske lige za djevojčice i dječake u nekoliko masovnih sportova, na svim nivoima vlasti, koje bi uključivale veliki broj mladih i promovirale sport.
Potrebno je dati veću podršku i bolje uvezati posebna redovna takmičenja mladih na planu kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kao što su gluma, ples, performansi, likovne izložbe, popularna muzika, grafiti, fotografija, skulptura, strip i slično.
Omogućiti mladima besplatan pristup sportskim dvoranama i terenima.
U univerzitetskim centrima omogućiti posebne centre i klubove za rekreativne sportske aktivnosti studenata, kao i kroz subvencije podržati korištenje drugih resursa i ustanova u kojima bi se studenti i studentice bavili/e sportom.
Vladine institucije trebale bi podržati promoviranje i informiranje mladih o svim mogućnostima i servisima koje za njih postoje iz oblasti kulture i sporta putem medija, informacionih centara, tački, web stranica i slično.
Omogućiti stvaranje centara za mlade i vraćanje bivših centara za mlade prvobitnoj namjeni.
Oformiti tijela za podršku mladima kako bi se omogućilo efikasnije koordiniranje omladinskih projekata i aktivnosti mladih.
Po uzoru na EU uvesti program „grad kulture“ ili „grad mladih“, u okviru kojeg bi se tokom godine dana intenzivirale kulturne aktivnosti mladih jednog grada ili općine.
Subvencijama omogućiti mladima korištenje prostora za organiziranje koncertnih, pozorišnih, umjetničkih i sportskih događaja.
Izraditi i usvojiti kvalitetnija zakonska riješenja o sportu na državnom nivou, posebno u dijelu finansiranja sporta, stipendiranja sporta i sportskih penzija.
Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu, kao i predrasude su jedan vid ograničenja u buđenju svijesti za važnost razvoja kulture i sporta u svim lokalnim zajednicama. Nedostaju školovani i certificirani kadrovi iz oblasti sporta, kao i struka iz oblasti kulture, struka koja je spremna uhvatiti se u koštac sa problemima.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je od izuzetne važnosti za opstanak zdrave društvene zajednice izraditi i usvojiti kvalitetne politike za kulturu i sport na svim nivoima vlasti, te kroz njihovo implementiranje vratiti izgubljeni patriotski duh, pobjednički mentalitet, samopouzdanje. Kulturom i sportom se brišu granice, diskriminacije, predrasude i stereotipi koji su nam nametnuti, a krajnji rezultat nam daje za pravo da vjerujemo u društvo jednakih šansi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu