Kontakt

Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kabinet Predsjednika
Telefon: +387 (33) 563-910
Faks: +387 (33) 563-913
E-mail: [email protected] , [email protected]
Šef kabineta Predsjednika
Nedim Račić
Telefon: +387 (33) 563-912
E-mail: [email protected]

Kabinet Generalnog sekretara
Telefon: +387 (33) 563-900
Faks: +387 (33) 563-901
E-mail: [email protected]

Predsjednik Glavnog odbora
Saša Magazinović
Telefon: +387 (33) 563-930
Faks: +387 (33) 563-934
E-mail: [email protected]

Politički direktor
Damir Mašić
Telefon: +387 (33) 563-903
Faks: +387 (33) 563-901
E-mail: [email protected]

Služba za odnose sa javnošću i marketing
Telefon: +387 (33) 563-917 , 563-918
Faks: +387 (33) 563-917
E-mail: [email protected]
Sekretar za odnose sa javnošću i marketing
Vedad Hajdarević
Telefon: +387 (33) 563-941
Faks: +387 (33) 563-917
E-mail: [email protected]

Služba za opsluživanje organa, klubova i interesnih oblika SDP BiH
Telefon: +387 (33) 563-920 , 563-908, 563-921
Faks: +387 (33) 563-934
E-mail: [email protected] , [email protected]
Koordinator službe za opsluživanje organa, klubova i interesnih oblika SDP BiH
Zaim Beriša
Telefon: +387 (33) 563-907
Faks: +387 (33) 563-907
E-mail: [email protected]

Služba za rad sa lokalnim organizacijama
Koordinator službe za rad sa lokalnim organizacijama
Arijana Huseinović-Ajanović
Telefon: +387 (33) 563-907
Faks: +387 (33) 563-907
E-mail: [email protected]

Služba za finansije i računovodstvo
Koordinator službe za finansije i računovodstvo
Edina Čičić
Telefon: +387 (33) 563-923 , 563-926
Faks: +387 (33) 563-923
E-mail: [email protected]

Služba za opće i administrativne poslove
Koordinator za opće i poslove analitike
Rusmira Lokvančić
Telefon: +387 (33) 563-929
Faks: +387 (33) 563-929
E-mail: [email protected]

Služba za tehničke poslove
Koordinator službe za tehničke poslove
Ismar Kudović
Telefon: +387 (33) 563-932
E-mail: [email protected]

Sekretar za pravne poslove
Zoran Mikulić
Telefon: +387 (33) 563-940

Sekretar za organizovanje
Krešimir Azinović
Telefon: +387 (33) 563-906
E-mail: [email protected] , [email protected]

Sekretar za analitiku i održavanje IT sistema
Igor Bjelošević
Telefon: +387 (33) 563-942
Faks: +387 (33) 563-942
E-mail: [email protected]

Sekretar za međunarodnu saradnju
Elvir Mahmuzić
Telefon: +387 (33) 563-940
E-mail: [email protected]

Sekretar za edukaciju članstva i saradnju sa civilnim sektorom
E-mail: [email protected]

Sekretar za javne politike i političke inicijative
Malik Garibija
Telefon: +387 (33) 563-945
E-mail: [email protected]
[email protected]

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu