OO SDP BiH Tešanj

Konstruktivna opozicija DA, gušenje demokratije NE

Zadnja u 2017. godini, maratonska, 14. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održana je u četvrtak, 28. decembra.

Prije održavanja same sjednice OV Tešanj vijećnici SDP-a, kao i rukovodstvo Općinske organizacije SDP BiH Tešanj, imali su niz kontakata sa građanima, uzeli učešće u javnim raspravama, te se na kraju sastali i sa Načelnikom Općine Tešanj gosp. Suadom Huskićem, kako bi odgovorno pristupili raspravi po planiranim tačkama Dnevnog reda 14. sjednice OV Tešanj, a prije svega:

– Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,
– Prijedloga Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,
– Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj

Za razliku od ranije kada su amandmani Kluba vijećnika SDP-a bili apriori odbijani, ovaj put, dio amandmana na Odluku o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. je prihvaćen i od strane Općinskog načelnika i od strane OV Tešanj, a uloženi amandmani će prije svega doprinjeti:

Rješavanju priključka industijske zone Ekonomija na magistralni i regionalni put.
Izgradnji parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjki.
Izgradnji raskršća/priključaka na Magistralni putu u Kaloševiću, Mrkotiću, Ljetiniću i Šijama i izgradnji trotoara, čime će se povećat bezbjednost u saobraćaju, a posebno učenika.
Proširenju obuhvata toplifikacije, pored Tešnja, i Jelaha.

Također, uputit će se inicijativa nadležnim direkcijama i ministarstvima da se sagleda mogućnost izgradnje treće trake Jelah-Kraševo, te aktualizirati izgradnja treće trage Tešanj-Jelah

Vijećnici SDP BiH su podržali Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022..

Klub vijećnika SDP BiH u OV Tešanj je uložio amandmane na Prijedlog Budžeta Općine Tešanj, a ono što nas posebno raduje je, nakon dugogodišnjeg insistiranja, prihvatanje obilježavanja Nove godine kao normalne, civilizacijska tekovina Evrope i svijeta, uz napomenu da su Nova godina , sa Prvim majem, jedina dva Državna praznika koji se slave na cijelom području Bosne i Hercegovine. Obilježavanje takvih Državnih praznika doprinosi, ubijeđeni smo, i jačanju Bosne i Hercegovine kao cjeline. Obilježavanje bi nesumljivo doprinijelo povećanju ugleda u okruženju i šire, većoj turističkoj ponudi, razvoju razih oblika uslužnih djelatnosti, trgovini i dr.

Pored usvojenih amandmana SDP-a, na prijdlog Kluba vijećnika SDP BiH usvojeni su i sljedeći zaključci, što je bio dovoljan razlog za podršku Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu:

1. U Budžetu 2018. godine i narednom periodu pripritetni kapitalni projekti će biti rješavanje vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda.
2. Budžetima će se, u skladu sa raspoloživim sredstvima, početi segmentirano projektovati rasvjeta na mjestima na kojim postoji visoka koncentracija privrednih subjekata.

Ipak najburniju raspravu je izazvala tačka Dnevnog reda Izmjena Poslovnika o radu OV Tešanj, pogotovo u dijelu u kojem je SDA pokušala nametnuti stav da se o podnesenim Inicijativama vijećnika uopće ne raspravlja, ako inicijativa ne dobije „zeleno svjetlo“ od većine da bi se o njoj uopće moglo raspravljati.

Ovakav stav SDA je izazvao burnu reakciju ne samo vijećnika SDP-a, već i drugih stranaka, nakon čega je odgođeno izjašnjavanje o Izmjeni Poslovnika.

Klub vijećnika SDP BiH smatra da je ovo pokušaj osmišljenog gušenja opozicije i glasa građana, kako bi se u narednom periodu na sjednicama OV vodila rasprava samo o onome što predlaže Općinski načelnik i vladajuća većina.

Klub vijećnika SDP BiH se još jednom pokazao kao konstruktivna opozicija i partija koja, kada su interesi građana, ne popušta pod pritiscima pozicije, ali i istinski se protivi pokušaju gušenja parlamentarne demokratije od strane vladajuće SDA.

TEŠANJ ZA SVE NAS!


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu