GO SDP Gračanica

Klub vijećnika SDP u GV Gračanica odrekao se primanja za borbu protiv koronavirusa

Klub vijećnika SDP BiH u Gradskom vijeću Grada Gračanica je donio Odluku o odricanju vijećničke naknade u Gradskom vijeću Gračanica za mjesec februar 2020. godine.

Devet vijećnika se odriče naknade i primanja vijećnika u Gradskom vijeću Gračanica za februar 2020. godine, a koje pravo imaju prema Odluci o visini naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 4/14 i 14/15).

Cjelokupan iznos sredstava koja se prikupe po osnovu naknada od vijećnika Kluba, stavljaju se na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite Grada Gračanica za nabavku zaštitnih sredstava (zaštitne maske, rukavice, dezificijensi i dr.) za preventivno djelovanje i zaštitu građana Grada Gračanica od pandemije Corona virusa Covid-19.

Prioritet u raspodjeli sredstava za zaštitu dati građanima koji su u stanju socijalne i zdravstvene ugroženosti i potrebe. Od primaoca sredstava se zahtijeva da osigura pravičnost, hitnost, transparentnost i dostupnost i od istog će se zahtijevati izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu