OO SDP Novi Grad Sarajevo

Klub vijećnika SDP BiH podnio inicijativu za poništavanje izbora i pokretanje postupka razrješenja članova OIK-a opštine Novi Grad Sarajevo

U svjetlu dešavanja koja su obilježila predizborni, izborni i postizborni period u cijeloj državi, a posebno u opštini Novi Grad Sarajevo, najmnogoljudnijoj opštini, a time i najprivlačnijoj za manipulacije na prostoru Bosne i Hercegovine, uslijedila je reakcija vijećnika iz Kluba SDP BiH u Opštinskom vijeću Novi Grad Sarajevo.

Naime, 25.10.2018. godine na sjednici Opštinskog vijeća vijećnici iz Kluba SDP BiH podnijeli su inicijativu za poništavanje izbora i njihovo ponavljanje na prostoru opštine Novi Grad Sarajevo, te za pokretanje postupka razrješenja članova Opštinske izborne komisije opštine Novi Grad Sarajevo.

Nakon svih negativnih dešavanja i nepravilnosti vezanih za Opšte izbore 2018. godine, u vidu eliminacije predloženih članova biračkih odbora, neobjavljivanja zbirnog rješenja o imenovanju članova i nepotpunih biračkih odbora, neadekvatnog zbrinjavanja biračkog materijala, oštećenja pečata na vratima prostorije u kojoj je bio smješten materijal, nefunkcionisanja nadzornih kamera i neutvrđivanja odgovornosti za te propuste, značajnih odstupanja u rezultatima nakon ponovnog brojanja na nekoliko biračkih mjesta i sl., smatramo potpuno prirodnim da članovi Opštinske izborne komisije opštine Novi Grad Sarajevo, kao najodgovornije tijelo za provođenje izbora budu razrješeni dužnosti, zbog osnova sumnje direktnog uticaja na rezultat Opštih izbora 2018. godine.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu