OO SDP BiH Gračanica

Klub vijećnika SDP-a BiH omogućuje proširenje kruga korisnika zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o stanju i statusu imovine u mjesnim zajednicama na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, pokazao je koje manjkavosti sadrže statuti mjesnih zajednica i Općine, koji su na 11. sjednici trebali biti u fokusu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, koja nije dobila potrebnu većinu Općinskog vijeća Gračanica.

Vijećnici SDP-a na tačku dnevnog reda Odluka o pristupanju i izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, amandmanom su tražili produžetak roka izrade Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, jer smatraju da je rok od 30 odnosno 60 dana izuzetno kratak da se dođe do kvalitetnog nacrta, kao polazne osnove izrade konačnog Statuta.

Vijećnici SDP-a ostaju pri stavu da projekti UNDP-a “Jačanje uloge MZ u BiH” i “Rad jedinica lokalne samouprave” a koji sadrže preporuke organizacije i unapređenja rada mjesnih zajednica mogu pomoći u izradi kvalitetnijeg Statuta a za to je potrebno vrijeme.

Jedan od argumenata za produžetak roka bio je i izrada Budžeta Općine Gračanica za 2018. godinu, koji bi bacio u sjenu izradu Statuta, jer bi se rokom od 60 dana vremenski poklopili. Vrijeme će pokazati.

Podsjećamo javnost, da su vijećnici SDP-a na decembarskoj sjednici 2016. godine, glasali za izmjenu Statuta koja se odnosila na deprofesionalizaciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, što nije dobilo podršku većine.

Posebno zadovoljstvo vijećnika SDP-a je što se na dnevnom redu 11.sjednice našla Odluka o proširenju kruga korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. Ovom odlukom proširuje se krug korisnika zdravstvenog osiguranja za lica koja nemaju regulisano zdravstveno osiguranje  a to su lica u stanju socijalne potrebe I to osobe sa težim hroničnim oboljenjima, psihički oboljele osobe lica asocijalnog ponašanja a koja nemaju zdravstveno osiguranje ni po jednom drugom osnovu.

Vijećnici SDP-a su na Informaciju o stanju aerozagađenosti, zagađenosti voda i tla na općini Gračanica, uzeli aktivno učešće u diskusiji, posebno se osvrćući na zagađenost vode i tla na općini Gračanica. Podržali su zaključke da se hitno poduzmu predložene mjere sanacije i zaštite vode i tla na području Općine.

Na kraju bi dodali da su vijećnici SDP-a i na 11. sjednici uputili nekoliko pitanja i inicijativa.

 

 

S poštovanjem,

                                                                             

 

Klub vijećnika SDP-a

OO SDP BiH Gračanica                                                                                                                          


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu