OO SDP Ilidža

Klub vijećnika SDP-a predložio da se jedan od ilidžanskih mostova nazove po Grahamu Bamfordu

Na 26. sjednici OV Ilidža Klub vijećnika SDP-a je u fokus svog djelovanja stavio odluke u vezi sa godišnjim finansijskim izvještajem i izvještajem o izvršenju budžeta Opštine za 2018.god., te onu u vezi sa rasporedom viška prihoda nad rashodima i popularni “rebalans budžeta za 2019.god.

U višesatnoj diskusiji, nakon koje su odbili podržati predložene odluke, vijećnici su kritikovali činjenicu da se od 2011.god. do 2019.god. iznos novca koji se “prenosi” u naredne budžete, koji zbog lošeg planiranja ili zbog drugih problema nije potrošen, povećao na sumu veću od 12 miliona KM. Klub vijećnika SDP-a u OV Ilidža smatra da to nije pametno raspolaganje budžetom i da se iza takve prakse krije nesposobnost opštinskih vlasti da organizuje i do kraja realizuje projekte od značaja za razvoj lokalne zajednice. Kada se na tu činjenicu doda i paradoksalni prijedlog “rebalansa” budžeta za 2019.god., kroz koji se značajno uvećavaju planirana sredstva na kontima na kojima se realizacija u prošloj godini kreće u ispodpolovičnim procentima, jasniji je odgovor na pitanje da li su trenutne opštinske vlasti sposobne da rade za dobrobit ukupne lokalne zajednice. Izuzetan procenat realizacije sredstava namijenjenih za transfere udruženjima građana i pojedincima, te ona koja su usmjerena “na budžet naviknutim” građevinskim firmama, su ipak pokazatelj one stare narodne “kad se hoće – tad se može”.

Svi amandmani opozicionih vijećnika, bez obzira što su neki od njih bili skoro istovjetni amandmanima vladajuće većine, odbijeni su, što zorno izražava narušene političke odnose u OV Ilidža.

Kroz vijećnićka pitanja i inicijative Klub vijećnika SDP-a problematizirao je daljne uništavanje ilidžanskog velikog parka širenjem zimske bašte koja se gradi u sklopu tzv. Vrtlarske kuće – objekta iz vremena Austro-Ugarske. Predloženo je otvaranje biletarnice za prodaju voznih karata u Hrasnici, postavljanje kanti za otpatke na ppdručju Vlakova, uključenje ilidžanskog kina u projekat obilježavanja Dana Hajrudina Šibe Krvavca te davanje imena jednom od ilidžanskih mostova po britanskom državljaninu Grahamu Bamfordu, koji se u aprilu 1993.god. spalio pred britanskim parlamentom u namjeri da skrene pažnju na stradanja djece u BiH za vrijeme agresije i pokrene vojnu intervenciju za prekid rata.

Klub vijećnika SDP-a BiH ostaje na raspolaganju građanima i građankama Ilidže za sve sugestije, prijedloge, inicijative i pitanja.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu