Odlazak stanovništva

Do 2010. godine svaki pokušaj putovanja u države EU za građanke i građane Bosne i Hercegovine je predstavljao problem.  Bilo je potrebno puno vremena, proći dugačke redove i ispuniti dosta papirologije.  Od...

Ima li kraja migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu?

Početkom 2018. Godine su u Grad Bihać počele pristizati manje grupe migranata, kojima je pružana pomoć od strane građana Grada Bihaća jer nisu imali organiziran smještaj, ni sistem podrške. U takve akcije je...

Politike koje uče djecu da su tuđi voždovi, kneževi, kraljevi i sultani važniji od bosanskih vladara i heroja ne rade u korist naše države! Naša majka je država Bosna i Hercegovina!

Povelja bana Kulina ostat će trajno upamćena kao kulturološki, politički, pravni, sociološki i historijski dokument. Ona, između ostalog, svjedoči da je Bosna jedna od najstarijih država u jugoistočnoj Evropi...

Kategorija - Kolumna/Blog

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu