Dan kada se okupila partizanija u Mrkonjiću

Nedavno, na Partizanskom groblju u Mostaru, reče vispreni Fadil Novalić: „Da po’sjetimo, riječ partizansko dolazi od riječi partizani.“ Nakon ovog oštroumnog zaključka, do koga je, vjerujem, došao nakon...

Zašto je prof. dr. Denis Bećirović istinski pobjednik izbora za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine?

U jeku negativne kampanje, kreirane psihoze straha i nepovjerenja, te raznih manipulacija vladajućih struktura, Denis Bećirović je uspio da uvede nove standarde u politički diskurs Bosne i Hercegovine...

S Denisom Bećirovićem Bosna i Hercegovina ima priliku vratiti svoj izgubljeni građanski politički identitet

Izborom prof. dr. Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine ovo ojađeno, oboljelo, obeznađeno, naciokratizirano bosanskohercegovačko društvo imat će priliku da polahko počne...

Kategorija - Kolumna/Blog

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu