Još je neriješen problem pasa lutalica

Uprkos udruženim naporima RTV Visoko i Gradske uprave da nas uvjere kako je problem pasa lutalica u Visokom riješen, odlučili smo, kao i većina građana Visokog, vjerovati vlastitim očima. Na ulicama Grada je i...

Vlast Zeničko – dobojskog kantona odlučila se na novo zaduženje na teret svih građana

Na 24. sjednici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona koja je održana 28.07.2020. godine kao prva tačka  dnevnog reda razmatran je „Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog...

Skupština ZDK nastavlja sa ustaljenom praksom, prekrši sve što se prekršiti može

Iako manjkav, Poslovnik Skupštine Zeničko – dobojskog kantona daje dovoljno prostora za rad zastupnika, ako bi se tumačio kako treba. A to je do predsjedavajućeg i nepostojeće većine oko njega. Nepostojeća...

Kategorija - Zeničko-dobojski kanton

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu