Vlada SBK treba dati priliku svima za zaposlenje, a ne samo odabranima

Vlada SBK/KSB je na 5.sjednici utvrdila NACRT UREDBE o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjebosanskom kantonu. Dalje kažu da se ovom Uredbom uređuje postupak prijema u radni odnos na...

Osvrt na (ne)rad Općinskog vijeća Travnik u 2018. godini

Tekst kao ovaj moguće je napisati samo ako ste, uistinu, htjeli da ukažete na nedosljednosti i probleme koji postoje u radu OV Travnik, te sugerišete načine na koje Vijeće može ispuniti svoju najvažniju ulogu...

SDP glasao protiv povećanja paušala u Srednjobosanskom kantonu

Na brzinu sazvanoj 2.Vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona zastupnici su imali priliku da se izjasne o samo jednoj tačci dnevnog reda, koja se upravo itekako ticala njih – povećanja paušala...

Kategorija - Srednjobosanski kanton

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu