Lana Prlić

Kada će se Krivični zakon FBiH uskladiti s odredbama Istanbulske konvencije

BiH je 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju.

Međutim do danas, u 2020.godini, krivična djela kao što su proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudni braka, genitalno sakaćenje žena, prinudni pobačaji i prinudna sterilizacija unatoč konvencijskoj obavezi nisu inkorporirana u Krivični zakon Federacije BiH, za razliku od Krivičnog zakonika RS iz 2017. godine.

Uputila sam zastupničko pitanje zašto nije do sada i kada će se Krivični zakon FBiH u ovom dijelu uskladiti s odredbama Istanbulske konvencije s obzirom da je od ratificiranja iste prošlo više od šest godina.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu