SDP BiH
Inicijativa delegata i parlamentaraca SDP BiH

Javno objaviti imena poslodavaca koji ne isplaćuju plaće radnicima duže od tri mjeseca

Socijaldemokratska partija BiH, putem svog delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Anera Žuljevića i šefa Kluba zastupnika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvira Karajbića, u parlamentarnu proceduru uputila je Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Prema riječima Anera Žuljevića, bit ovih dopuna jeste zahtjev da Porezna uprava FBiH na svojim Internet stranicama mora početi sa objavom spiska poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima tri mjeseca uzastopno.

„Zbog poticanja poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima i osiguranja povjerenja građana u djelovanje pravne države, poštivanje pravnog poretka kao i omogućavanja bolje kontrole primjene odredbi Zakonu o radu, koje se odnose na obavezu isplate plaće, mišljenja smo da je svrsishodno omogućiti javno objavljivanje popisa poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima.

Ne vidimo nijedan razlog zašto Porezna uprava ne može, na osnovu prikupljenih podataka na propisanim obrascima, na svojim internet stranicama objaviti popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima.

Objavom ovakvih podataka bi se stalo ukraj višegodišnjoj praksi izrabljivanja radnika od strane poslodavaca, jer radnici, u većini slučajeva, ne smiju javno govoriti o tome da redovno ne primaju plaće. U nekim firmama štrajk radnika zbog neisplaćenih plata je samo misaona imenica, te bi ovim dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH, praktično, „natjerali“ poslodavce da svoje obaveze prema radnicima izmiruju na vrijeme.

Mislim da su ove dopune u interesu šire javnosti, te se stoga nadamo da će i ostale parlamentarne stranke podržati našu inicijativu“, navodi Žuljević.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu