Jasmin Bešlija: Bez obzira na politiku i okruženje, neophodna je saradnja svih vijećnika na unapređenju života građana u Goraždu

Jasmin Bešlija, nastavnik razredne nastave, zaposlen u OŠ „Fahro Baščelija“ u Goražde, izabrani vijećnik u OV općine Goražde, muzičar i kulturni radnik. Vršim dužnost predsjednika OO SDP Goražde i vijećnik u ranija dva mandata.

Kako vidite Vaš doprinos u radu OV u Goraždu?

Moj rad unutar OV u Goraždu će biti usmjeren na predlaganje i poticaj realizacije što više projekata sadržanih u programskoj platformi koju smo ponudili građanima u toku kampanje za izbore 2016. godine, kao i projekata sadržanih u programu našeg kandidata za načelnika općine Goražde druga Demira Imamovića. Podržavaću i dobre projekte i odluke koje ponude i druge partije i pojedinci, kao i načelnik općine, a koji će biti usmjereni prema prosparitetu voljenog Goražda.

Je li moguća veća i efikasnija saradnja lokalnih parlamentaraca u postizanju prospariteta u općini Goražde?

Kada je u pitanju saradnja unutar Vijeća, smatram da je itekako moguća, pogotova na početku mandata, dok još traje period kada se oslanjamo na programe i razgovore, kao i obećanja izgovorena u toku kampanje svih partija.. Bez obzira na politiku i okruženje, naše Vijeće broji 25 vijećnika, i moje mišljenje je da će se pokušati sarađivati na unapređenju života građana na ovom području.

Navedite neke projekte koje ste u ranijim mandatima unaprijedili svojim radom i inicijativama ?

Dosta je projekata i odluka na koje smo uticali svojim diskusijama i amandmanima kao klub Vijećnika u OV – u Goražde. Neki od njih su kontinuirano praćenje realizacije Budžeta, Odluka o proglašenju općine gradom, Unapređenje odluke o realizaciji festivala prijateljsta, amandmani na izmjene Poslovnika o radu OV i Statuta kao i mnoge druge.

Poruka novoizabranim vijećnicima koji prvi put obnašaju ovu funkciju u Vašoj Općini ?

Kolegice i kolege, na sjednicama Vijeća pokušajte biti što samostalniji u odlučivanju, nemojte radi partijske discipline odbijati prijedloge kolega iz drugih partija samo zato što ne potiču iz Vaše. Ako ti prijedlozi po vašem mišljenju imaju kvalitetnu podlogu, radite za prosparitet naše općine i njenih građana, čiji ste dio i Vi i Vaše porodice.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu