Irfan Čengić

Izdvojiti više novca za liječenje u inozemstvu, a ne za plate administracije

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je zakazana za 17. decembar, na dnevnom redu naći će se Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentu FBiH Irfan Čengić podnio je amandman na ovaj plan, jer smatra kako je nedopustivo da se finansijskim planom smanjuju sredstva za liječenje naših građana u inozemstvu, a povećavaju iznosi za plate zaposlenih u Zavodu.

„Dok liječimo djecu SMS porukama federalna vlast, umjesto da pronalazi načine da poveća budžet i broj dijagnoza za liječenje u inozemstvu, predlaže smanjenje stavke za liječenje građana u inozemstvu, a istovremeno predlaže povećanje stavke za plate uposlenih u Zavodu i njihovih putnih troškova“, navodi zastupnik Čengić.

Naime, prema planu za 2020. godinu, ZZOR je planirao stavku za liječenje u inozemstvu u iznosu od 13.500.000 KM, dok je ista ta stavka u planu za 2019. godinu iznosila 16 miliona KM.

Kada je u pitanju ova stavka u budžetima ZZOR u ranijim godinama, 2017. godine je potrošeno 14.980.658 KM, dok je u 2018. godini potrošeno 13.766.638 KM. Uporedo sa planiranim smanjenjem stavke za liječenje u inozemstvu, federalna vlast planira povećati troškove za plate zaposlenih u Zavodu.

Pa se tako planiraju troškovi za plate u iznosu 2.325.000 KM, dok je iznos za plate u 2019. godini planiran u iznosu 2.157.000 KM. U Izvještaju iz 2017. godine stavka za plate je iznosila 1.809.294 KM, dok u izvještaju za 2018. godinu stavka plata iznosila 1.851.150 KM.

„Iako je moratorij na zapošljavanje na snazi, u roku od četiri godine Zavod planira troškove plata povećati za čak 28,5 posto, dok se broj uposlenih u Zavodu povećava za 10 posto u odnosu na 2017. godinu. Amandmanima na plan za 2020. godinu želim da ne dozvolimo ovakav pristup prema novcu svih građana koji uplaćuju doprinose za ovaj Zavod“, naglašava Čengić, koji na kraju navodi kako su i planirani putni troškovi u Zavodu, u odnosu na 2017. godinu, povećani za čak 270 posto!


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu