Savjet za ekonomski razvoj SDP BiH

Izdržati teret korona krize i nekredibilne Vlade FBiH!

Za građane i privredu F BiH jednako razoran kao virus korone je virus korupcije i nedostatka integriteta Vlade Federacije BiH. To ne samo što život građana i uvjete rada privrede čini težim, time se devalviraju i svi napori i rezultati vrijednih i požrtvovanih ljudi na prvoj liniji odbrane od korona virusa.

Nabavka respiratora i druge medicinske opreme zanemarujući i minimalne uvjete konkurencije ilustrira kako funkcionira ortački kapitalizam u F BiH u vrijeme korona krize. To je vrh ledenog brijega nekredibilne vlade kojoj su u ovoj krizi date dodatne milijarde KM da pomogne građanima i privredi, a ona ih koristi netransparentno, sistemom privilegija i odsustva kriterija efikasnosti i odgovornosti za korištenje javnog novca. Znali smo s kim imamo posla i na te rizike smo pravovremeno upozoravali. To činimo i ovom prilikom.

Bahatost HDZ i SDA je, i pored bogate istorije besprimjerna u ovoj krizi. Umjesto vlade koja vodi društvo i privredu, imamo nelegitimnu vladu iz mandata 2014-2018. koju trpimo. Interventna sredstva iz kredita MMF leže neiskorištena zbog nadmetanja političkih elita preko leđa građana i privrede. Usvojene mjere kao da čekaju da korona virus bude potpuno iskorjenjen da bi se počele primjenjivati.

Tražimo da Vlada F BiH bez odlaganja uradi ovih šest stvari.

1. Iznese procjenu daljeg razvoja COVID-19 kod nas i da plan otključavanja privrede sa terminskim planom primjene mjera iz korona zakona za podršku ekonomskom oporavku

2. Podnese izvještaj uz uključivanje Ureda za reviziju FBiH o utrošku sredstava putem javnih nabavki, obimu donacija i stanju i javnim nabavkama u oblasti robnih rezervi od početka krize i iznese nedvosmislen stav da se mora primjeniti odgovarajuća forma konkurentskog postupka u svim javnim nabavkama u F BiH

3. Pripremi i učini javnim pravilnik o korištenju sredstava fonda za stabilizaciju i garantnog fonda iz Korona zakona i da procjenu koliki su kapaciteti Razvojne banke F BiH da nakon višegodišnje hibernacije preuzme aktivniju ulogu u financiranju privrede

4. Objavi izvještaj o poslovanju poduzeća državnog korporativnog sektora u F BiH u 2019. i planovima za 2020. godinu sa prikazom rezultata i raspoloživim sredstvima za javne investicije i sa procjenom koliko može anticiklicnim djelovanjem doprinijeti stabilnosti ekonomije, zaposlenosti i javne potrošnje

5. Osigura izvještaje o prikupljenim prihodima iz nadležnosti Federacije i indirektnih poreza koji pripadaju F BiH (sa poređenjem istog perioda 2019, odnosno prethodne godine)

6. Na svim nižim nivoima kantona i općina i gradova koordinira aktivnost da se sva sredstva koja se izdvajaju za ublažavanje osledica krize reguliraju adekvatnim zakonima i odlukama za čitav procjenjeni period trajanja krize

Nećemo odustati od naših šest zahtjeva u kontekstu pitanja koja regulira Korona zakon.

1. Da se preimenuje korona zakon u Zakon o ublažavanju ekonomskih i SOCIJALNIH posljedica korona virusa u FBiH i uz zakon priloži potpuno obrazloženje i procjena efekata Zakona i tako ukinemo praksu da se vladama vjeruje na „časnu riječ“

2. Da se briše član 11.2. Korona zakona i da se priđe obavezi usklađivanja penzija i vrijednosti općeg boda, invalidnina i drugih socijalnih davanja jer je prava istina da je to najviše siromasštvom pogođena populacija

3. Da se poveća minimalna plaća sa 406 KM barem na 520 KM ( u konačnom na nivou od 60% od prosjećne plaće u F BiH iz prethodne godine) kao osnova za najnepovoljniji ekonomski položaj radnika u ovoj krizi (postojeća minimalna plaća od 406 KM nije mjenjana od 2016. zahvaljujući otporu Vlade F BiH)

4. Da se osigura jednokratna naknada za duže nezaposlene radnike od 200 KM i uključivanje u subvencioniranje doprinosa i zaposlenih u udruženjima, odnosno nevladinim organizacijama (15 do 20 hiljada uposlenih)

5. Da se oporezuju dividende i dobici od igara na sreću (ako se mogu pokretati izmjene Zakona o radu u F BiH, zašto ne mogu izmjene Zakona o porezu na dohodak, sa pozitivnim utjecajima na povećanje fiskalnog kapaciteta F BiH) i smanjenje cijena električne energije za 10% za vrijeme trajanja stanja nesreće u F BiH

6. Da se podrže izmjene Zakona o radu F BiH koje se odnose na uvođenje skraćenog radnog vremena i adekvatnu naknadu plaće u periodu nesreće, kao jedno od dostignuća socijalne države. Za nas su neprihvatljivi ostali prijedlozi, počev od instituta čekanja na posao koji je u bliskoj prošlosti unesrećio hiljade radnika.

Na ovim pitanjima će djelovati zastupnici SDP BiH u parlamentima i skupštinama, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, grado/načelnici i svi članovi SDP BiH u svom djelovanju u javnosti.
Od ove vlade puno ne možemo ni očekivati. Vjerujemo da će i građani i njihova udruženja dići svoj glas, a privreda pokazati svoju sposobnost da su odupre tržišnim i vladinim rizicima na teškom putu oporavka.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu