FOŽ KO SDP BiH

Istraživanja o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici na području Općine Ilidža

Aktivistice Foruma žena KO SDP BiH prisustvovale su jučer prezentaciji “Istraživanja o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici na području Općine Ilidža”. Riječ je o realizaciji cilja utvrđenog Gender akcionim planom Općine Ilidža za 2018. godinu a koji se odnosi na Veću uključenost građana u suzbijanje rodno zasnovanig nasilja i nasilja u porodici.

Istraživanje  su provele Komisija za ljudska prava i Komisija za ravnopravnost spolova i pitanja mladih, u saradnji sa Nezavisnom agencijom za ispitivanje tržišta. Istraživanje je provedeno anketiranjem 300 građana u svim mjesnim zajednicama, oba spola i svih dobnih uzrasta.

Svoja iskustva o ovoj temi sa prisutnima su podijelili predstavnici Centra za socijalni rad Ilidža, Centra za mentalno zdravlje, MUP KS i Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Prezentirano Istraživanje i profesionalna praksa su pokazali da je  tema rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u svijesti građana još uvijek “tabu tema” i da ne postoji potreban nivo spremnosti ispitanika za prijavljivanje slučajeva nasilja. Uzrok tome najvećim dijelom leži osjećaju sramote da drugi saznaju za trpljenje žrtve (80% ispitanika) ali i nepovjerenje u institucije sistema. Ohrabruje činjenica što su ispitanici mlađe dobi spremniji prijaviti nasilje u porodici.

Najveći broj ispitanika je odgovorio da su žrtve nasilja ponajviše žene, potom djeca i starije osobe, ali je ukazano i na problem izvršenja psihosocijalnih ili mjera liječenja od ovisnosti od alkohola i drugih opojnih sredstava, koje izriču sudovi u postupanju po  podnesenim prijavama.

Prezentaciji su prisustvovali i učenici IV Gimnazije i Birotehničke škole. Amila Gadžo, članica općinske komisije za ravnopravnost spolova u dijelu prezentacije naglasila je da nasilje nikako ne smije biti prihvatljivo, kako u našoj lokalnoj zajednici tako ni šire. Svako nasilje se odmah mora prijaviti policiji. Lokalna zajednica i centar za socijalni rad mogu mnogo učiniti u spriječavanju nasilja u porodici.

Zaključna je ocjena da se moraju poduzeti mjere socijalno-ekonomskog osnaživanja žene i porodice, jačanje mehanizama prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici kao i bolja međusobna saradnja nadležnih institucija.

Prezentirano istraživanje će svakako biti iskorišteno kao podloga za političko djelovanje Foruma žena KO SDP BiH Sarajevo kada je riječ o jačanju svijesti i ohrabrivanju žena i muškaraca u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu