Igor Šimšić

Rođen je u Zenici 1976.godine. Poslije osnovnog i srednjeg obrazovanja, stekao stručno zvanje diplomirani pravnik sa studijskim programima: Pravo Evropske unije i Opšte pravne nauke. Aktivan je u društvenom životu naše opštine i šire, u oblastima kulture, sporta, omladinske politike i međunarodne saradnje. Angažmanom u domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama bio je tvorac, realizator, saradnik i monitor na mnogim projektima domaćih i međunarodnih donatora. Pobjednik takmičenja za najuspješniju poslovnu ideju 2014. godine (USAID BiH, Centar za istraživanje i studije GEA, Univerziteti: Sarajevo, Mostar i Banja Luka ,). Zaposlen u JP „ŠPD ZDK“ d. o. o. Zavidovići. Prioritet u angažmanu kroz djelovanje u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti biće razvoj lokalne zajednice kroz jačanje kapaciteta lokalne uprave za izvršavanje obaveza koje proističu iz pristupanja EU, usaglašavanje zakonodavstva EU koje se sprovodi na lokalnom nivou, jačanje kadrovskih i apsorpcionih kapaciteta u privlačenju i iskorištenju sredstava iz EU i drugih fondova.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu