Hitno provesti moratorij na kredite i spriječiti otpuštanje radnika!

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine zahtijeva da entitetske vlade bez odlaganja objave podatke o broju građana koji ostaju bez posla nskon proglašenja vanrednog stanja i popratnih mjera na području BiH.

Tražimo da se objave egzaktni podaci poreznih uprava o broju odjavljenih radnika u periodu od proglašenja vanrednog stanja, te kontinuirano ažuriranje i objavljivanje podataka.

Očekujemo da se donesu uredbe vlada na svim razinama kojim će se obavezati da za poslodavce koji su otpuštali radnike slijedi dugoročni moratorij na poslovanje sa svim javnim institucijama na svim razinama.

Istovremeno, tražimo da vlade predoče konkretne mjere zaštite radnika i sprječavanja daljeg otpuštanja. Restrukturiranje Kriznog štaba FBiH je jasan dokaz, pa i priznanje odgovornosti vlasti u ovom entitetu da nisu poduzete nužne, blagovremene mjere na ublažavanju kako zdravstvenih tako i ekonomskih posljedica pandemije.

Od Vlade Federacije BiH i bankarskog sektora tražimo da bez odlaganja provedu mjeru odgode naplaćivanja rata kredita za cjelokupno stanovništvo, te da ista mjera bude donesena i u entitetu RS i Distriktu Brčko.

Brojne pritužbe građana FBiH čiji upiti o odgodi naplate rata kredita bivaju odbijeni ili ignorisani, a rate uredno naplaćivane, pokazuju da Vlada FBiH nije bila iskrena u svojim namjerama, te da nije poduzeto ništa kako bi se bankarski sektor obavezao na provedbu mjere.

Dosadašnja praksa pokazuje da banke zapravo samo provode uobičajene mjere i mehanizme koje koriste sa klijentima u poteškoćama, bez ikakvih dodatnih olakšica i prilagođavanja poziciji građana.

Tražimo da Agencija za bankarstvo javno saopšti uslove i procedure moratorija za kredite, te da se iste primjenjuju u cijeloj državi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu