Jasmina Zubić

Hitno poništiti sramni i diskriminirajući konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu Sarajevo

Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da se hitno poništi Konkurs (raspisan na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 512/18 od 11.5. 2018.godine.) za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu Sarajevo.
Obrazloženje:

Jedan od uslova konkursa je da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo što dovodi u diskriminirajući položaj kandidate sa istim uspjehom koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica u drugim kantonima. Ovaj uslov u objavljenom konkursu predstavlja flagrantno kršenje ljudskih prava i u direktnoj je suprotnosti sa članom II. tačka.2 Ustava BiH koji glasi:

„Prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima.“

Stoga je potrebno hitno poništiti predmetni konkurs i raspisati novi koji će svim kandidatima koji ispunjavaju ostale uslove konkursa, omogućiti jednaka prava kod prijave bez obzira kod koje kantonalne službe se nalaze na evidenciji nezaposlenih.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu