Gradska organizacija SDP BiH Gračanica na terenu

Programom rada Gradske organizacije SDP BiH Gračanica u 2020. godini između ostalog je planiran obilazak i reevidencija članstva, što je učinjeno u proteklih 10-ak dana.
Članovi Predsjedništva osnovnih organizacija, aktivisti, vijećnici, informisali su članstvo na sastancima o aktivnostima SDP-a na lokalnom nivou, ali i o najznačajniijim političkim temama u našem društvu te ujedno dobili povratnu informaciju o stanju osnovnih organizacija i njihovih članova.

Odziv na sastancima je bio veći od očekivanog, a kada je reevidencija članstva u pitanju neznatan je broj onih koji iz opravdanih razloga neće moći dati puni doprinos predviđnim aktivnostima. S druge strane iz dana u dan bilježi se priliv novog članstva u svim osnovnim organizacijama.

Raduje činjenica da su se aktivirale i neke do sada „uspavane“ organizacije kao što su Džakule, Buk, Prijeko Brdo i Stjepan Polje. Ovo je prvi u nizu sastanaka i susreta koji će se realizovati u ovoj godini, uz brojne druge predviđene aktivnosti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu