Mirko Pejanović

Govor na komemorativnoj sjednici povodom smrti Ivana Brigića

Kad je Bosni i Hercegovini nametnut rat, nakon Referenduma građana za suverenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu u martu 1992. godine Ivan Brigić se sa rukovodstvom SDP-a uključuje u odbranu integriteta i istorijskog bića države Bosne i Hercegovine

Slika

Cijenjena porodice našeg druga i prijatelja Ivana Brigića.

Dijelimo sa vama bol nakon iznenadne smrti vašeg i našeg Brige. Od milja smo ga zvali Briga. Briga je za sve nas bio omiljen i poštovan čovjek.

U doba svoje mladosti kao student Pravnog fakulteta Ivan Brigić se uključuje u aktivnosti studentske i omladinske organizacije. Vremenom  je postao istaknuti omladinski aktivista i član rukovodstva omladinske organizacije Bosne i Hercegovine.

Tokom 70-ih godina prošlog stoljeća svoj doprinos društvenom razvoju bosanskohercegovačkog društva Ivan Brigić ispoljava kao poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine, predsjednik opštine Duvno i član rukovodstva socijalističkog saveza BiH.

Veliki doprinos razvoju bosanskohercegovačkog društva Ivan Brigić daje tokom osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je biran u rukovodstvo Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Pripadao je generaciji mlađih društvenih i javnih radnika koji će u vrijeme državno-partijskog vođstva koga su predvodili Rato Dugonjić, Branko Mikulić, Hamdija Pozderac izgraditi lični ugled kod građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je ono zlatno doba Bosne i Hercegovine od 70-ih i 90-ih godina kada je zaposlenost bila narasla na milion ljudi, a bosansko-hercegovačka privreda bila među vodećim izvoznim firmama socijalističke Jugoslavije.

Ugled  i snaga ličnosti Ivana Brigića biće potvrđena dobijanjem povjerenja da u drugoj polovini 80-ih godina bude izabran za predsjednika Gradskog komiteta Saveza komunista Sarajeva. Njegova privrženost ideji razvoja i reformi Saveza komunista potkraj 80-ih godina dovešće do izbora za člana Predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije.

Nakon četrnaestog kongresa i raspada SKJ Ivan Brigić unutar skupine mlađih reformskih kadrova daje svoj veliki doprinos reformi Saveza komunista Bosne i Hercegovine i njegove preobrazbe u modernu stranku socijaldemokratske orjentacije. Dao je svoj lični doprinos u izbornoj kampanji SDP-a o BiH na prvim višestranačkim izborima 1990. godine. Na taj način Ivan Brigić doprinosi političkoj pluralizaciji bosansko-hercegovačkog društva.

Kad je Bosni i Hercegovini nametnut rat, nakon Referenduma građana za suverenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu u martu 1992. godine Ivan Brigić se sa rukovodstvom SDP-a uključuje u odbranu integriteta i istorijskog bića države Bosne i Hercegovine.

Sa svojim bogatim iskustvom u borbi za državnost Bosne i Hercegovine i zajednički život njenih naroda Ivan Brigić na početku rata preuzima ulogu načelnika Uprave za moral Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovu ulogu je obavljao skoro dvije godine. Na taj način Ivan Brigić daje svoj lični obol u formiranju i razvoju Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Kao ugledni građanin grada Sarajeva Ivan Brigić je u poratnom vremenu na listi SDP-a biran u Zastupnički dom Parlamenta Federacije i u Skupštinu Kantona Sarajevo. U mandatnom periodu Skuštine Kantona Sarajevo od 2010-2014 godine bio je dopredsjedavajući kantonalne skupštine. U svim svojim istupima u Federalnom Parlamentu i Skupštini Kantona Sarajevo Ivan Brigić je njegovao kulturu dijaloga u cilju donošenja najboljih odluka za interese građana. Brigić je tokom svoje parlamentarne aktivnosti bio odan vrijednostima opšteg dobra za sve ljude, za sve građane. Briga nikad nije zagovarao tezu o ugroženosti naroda pojedinačno u BiH. Naprotiv zagovarao je nacionalnu ravnopravnost naroda na konceptu ZAVNOBiH-a na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine.

Ono u čemu je Ivan Brigić bio i ostao osebujan to je njegova odanost i njegovo življenje za ideale ljevice u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Imao je sveopšte povjerenje članova SDP-a BiH što se potvrđivalo izborom u Glavni odbor  i Predsjedništvo stranke tokom poratnog vremena. Briga je u SDP-u djelovao snagom svog iskustva, znanja o idejama ljevice, ličnom demokratskom kulturom, neposrednošću i skromnošću. Njegovi istupi i prijedlozi na Glavnom odboru uvijek su otvarali mogućnost za najbolje odluke stranke. Znalački je prepoznavao zajedničke težnje većine članova Glavnog odbora.

Ivan Brigić je dao nemjerljiv doprinos razvoju i djelovanju SDP-a u poratnom vremenu. Bio je uzoran član SDP-a BiH. Na tome mu ostajemo zahvalni.

Neka mu je vječna slava i hvala!

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.