GO SDP BiH Banja Luka podnijela krivičnu prijavu povodom sumnjive nabavke zaštitnih maski i odijela

Gradska organizacija SDP BiH Banja Luka podnijela  je  krivičnu prijavu protiv četiri lica pod sumnjom u nelegalnu nabavku zaštitnih maski i odijela čime su počinili krivična djela Prevare iz člana 230 Krivičnog zakonika RS, Nedozvoljene trgovine iz člana 271 Krivičnog zakonika RS i Zaključenje štetnog ugovora iz člana 255 Krivičnog zakonika RS, te na taj način oštetili građane.

 

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BANJALUKA

 

Shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika Republike Srpske, podnosim slijedeću

 

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

Protiv:

 

  1. Privrednog društva „Travel for fun“ d.o.o. Banjaluka,
  2. Saše Markovića, direktora privrednog društva „Travel for fun“ d.o.o. Banjaluka,
  3. Institut za javno zdravstvo RS, Banjaluka, i
  4. Branislava Zeljković v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo RS, Banjaluka.

 

Što su:

 

  1. Prvo i drugoprijavljeni sa JZU Bolnica Sveti apostoli Luka Doboj i JU Dom za starija lica Doboj dana 03.04.2020. godine zaključili Ugovor o nabavci zaštitnih odijela i maski u vrijednosti 127.024,40KM bez PDV, a da prvoprijavljeni ne ispunjava uslove propisane odredbama članova 44-54 Zakona o javnim nabavkama, te imajući u vidu da prvoprijavljeni nema iskustva u nabavci medicinske opreme i materijala, da prvoprijavljeni nikada nije nabavljao medicinsku opremu i materijal za bilo koju instituciju u Bosni i Hercegovini, te da je njegova primarna djelatnost turističa djelatnost, da nema registrovanu djelatnost prodaje medicinske opreme i nema dozvolu za promet medicinske opreme koju izdaje Agencija za lijekove BiH, već se isključivo bavi registrovanom djelatnošću turističke agencije. Shodno odredbama Zakona o javnim nabavakama prvoprijavljeni je morao, kao minimum uslova za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku, dokazati da je u poslednje 2 godine, ili od trenutka registraovanja privrednog društva, vršio nabavku medicinske opreme i sredstava, odnosno da ima prethodna iskustva u traženoj nabavci. Ukoliko ovaj uslov nije postojao u tenderskoj dokumentaciji onda je treće okrivljeni počinio krivično djelo, a imajući u vidu da su navedeni uslovi obavezan element prema modelu tenderske dokumentacije donesenom od strane Agencije za javne nabavke.

 

  1. Prvo i treće prijavljeni Dana 10.04.2020. godine, koristeći vanredno stanje i epidemiju, drugoprijavljeni i četvrtoprijavljeni kao odgovorna lica prevoprijavljenog i trećeprijavljenog, nezakonito zaključili Ugovor o nabavci zaštitne medicinske opreme koja se koristi za sprečavanje i suzbijanje širenja koronavirusa na teritoriji Republike Srpske u vrijednosti od 2.388.500,00KM bez PDV (sa PDV 2.794.545,00KM), a da prvoprijavljeni ne ispunjava uslove propisane odredbama članova 44-54 Zakona o javnim nabavkama, te imajući u vidu da prvoprijavljeni nema iskustva u nabavci medicinske opreme i materijala, da prvoprijavljeni nikada nije nabavljao medicinsku opremu i materijal za bilo koju instituciju u Bosni i Hercegovini, te da je njegova primarna djelatnost turističa djelatnost, da nema registrovanu djelatnost prodaje medicinske opreme i nema dozvolu za promet medicinske opreme koju izdaje Agencija za lijekove BiH, već se isključivo bavi registrovanom djelatnošću turističke agencije. Takodje, obzirom da je nabavka izvršena od strane Instituta koji je budžetski korisnik, treba imati u vidu da je u trenutku zaključenja gore navedenog nezakonitog ugovora rukovodstvo BiH i entiteta pregovaralo sa MMF oko dobijanja kredita od 330.000.000,00Eur, što pokazuje da je budžet bio ugrožen i nije bilo mogućnosti za nenamjenskim trošenjem budžetskih sredstava. Shodno odredbama Zakona o javnim nabavakama prvoprijavljeni je morao, kao minimum uslova za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku, dokazati da je u poslednje 2 godine, ili od trenutka registraovanja privrednog društva, vršio nabavku medicinske opreme i sredstava, odnosno da ima prethodna iskustva u traženoj nabavci. Ukoliko ovaj uslov nije postojao u tenderskoj dokumentaciji onda je treće okrivljeni počinio krivično djelo, a imajući u vidu da su navedeni uslovi obavezan element prema modelu tenderske dokumentacije donesenom od strane Agencije za javne nabavke.

 

čime su počinili krivična djela Prevare iz člana 230 Krivičnog zakonika RS, Nedozvoljene trgovine iz člana 271 Krivičnog zakonika RS i Zaključenje štetnog ugovora iz člana 255 Krivičnog zakonika RS.

 

Shodno navedenom tražimo da tužilaštvo postupi u skladu sa svojim ovlašćenjima i da nakon provedene istrage podigne optužnicu protiv prijavljenih lica.

 

U Banjaluci, dana 30.04.2020. godine

 

PODNOSILAC PRIJAVE

SDP BIH, GO Banjaluka

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu