Glavni odbor

U Glavni odbor SDP BiH, vodeći računa o socijalnoj strukturi članstva,bira se najmanje 20 posto pripadnika svakog od konstitutivnih naroda i najmanje 5 posto iz reda ostalih, najmanje 40 posto pripadnika/ca manje zastupljenog spola, najmanje 30 posto članova do 35 godina starosti, najmanje 10 posto članova preko 60 godina starosti i najmanje jedna osoba sa invaliditetom.
Svaka kantonalna/regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje 2 člana Glavnog odbora SDP BIH. Glavni odbor SDP BiH odlukom o kandidovanju i izboru članova organa SDP BiH
osigurava mehanizme za poštivanje kriterija iz prethodnog stava.
Članovi Glavnog odbora SDP BiH biraju se na period od četiri godine, ili kraće, ukoliko su izabrani na Vanrednom Kongresu SDP BiH ili su kooptirani, odnosno izabrani na temelju odluke o proširenju, gdje je određen kraći mandat članova Glavnog odbora SDP BiH.

 

Najvažnije funkcije Glavnog odbora:

  • provodi i odgovoran je za provođenje odluka Kongresa;
  • bira i razrješava Predsjednika i do četiri potpredsjednika Glavnog odbora;
  • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDP BiH, te njihove izmjene i dopune;
  • donosi odluku o održavanju Kongresa SDP BiH;
  • bira Predsjedništvo SDP BiH, potpredsjednike SDP BiH i generalnog sekretara iz reda članova Glavnog odbora SDP BiH koji su direktno izabrani u Glavni odbor;
  • utvrđuje političke stavove SDP BiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad SDP BiH;
  • na prijedlog Predsjedništva SDP BiH utvrđuje kriterije i način kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti i za sve organe SDP BiH;
  • donosi Odluku o formiranju Sekretarijata na prijedlog generalnog sekretara SDP BiH;
  • na prijedlog Predsjedništva odnosno Predsjednika, donosi odluke o stvaranju koalicije sa drugim strankama demokratske orijentacije;

Predsjednik Glavnog odbora

Saša Magazinović

Potpredsjednici Glavnog odbora

PERIĆ DOSITEJ
SELIMOVIĆ SENAD
SUBAŠIĆ SENAD
AZINOVIĆ RENATA
OKIĆ AZRA

Članovi Glavnog odbora

BEĆIROVIĆ DENIS
HELEZ ZUKAN
ŽULJEVIĆ ANER
IMAMOVIĆ JASMIN
DOMAZET ANTO
MIJATOVIĆ VOJIN
PRLIĆ LANA
FILIPOVIĆ KARLO
ČENGIĆ IRFAN
SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
PEJANOVIĆ MIRKO
PEKIĆ JELENA
HUSEINOVIĆ AJANOVIĆ ARIJANA
KARAJBIĆ ELVIR
FILIPOVIĆ DAMIR
BEGIĆ SENAID
BERIŠA ZAIM
HELEZ NIJAZ
ILIĆ SLAĐAN
GRGIĆ MIRA
BORIĆ BESIMA
PERIĆ DOSITEJ
STOJANOVIĆ IGOR
LONDRC BENJAMINA
KOSTIĆ ALEKSANDAR
DUKIĆ SINIŠA
ŠTETA ADNAN
LER ŽELJKO
LULIĆ ISMET
AVDIĆ SAMIR
SULJKANOVIĆ ENES
KASER VEDRAN
MAGAZINOVIĆ SAŠA
PERIĆ ZORAN
KAPIĆ JASMINKO
KASUMOVIĆ ADI
MAŠIĆ DAMIR
RAČIĆ NEDIM

AZINOVIĆ KREŠIMIR
BULJUBAŠIĆ FERID
DERVIŠAGIĆ EDIS
SIMIĆ MLADEN
IMAMOVIĆ ERNEST
KARIĆ ALEN
SULEJMANOVIĆ EDITA
PRAŠTALO ĐORĐE
SARADŽIĆ VESNA
DIZDAR NERIN
GRBIĆ SAŠA
HABIBIJA ADNAN
HELIĆ NUSRET
SOBO ADNAN
TAHIROVIĆ ENID
KIŠIĆ AMELA
KULENOVIĆ FATKA
OKIĆ AZRA
SANDIĆ DARIO
DŽANAN ŠEJLA
SABELJA IVAN
HODŽIĆ AMILA
DURMIŠEVIĆ JASMINA
KOLENDA LADINA
KOSTIĆ BOJAN
DELJKIĆ NERMIN
PEJIĆ ANA
HASANOVIĆ VESNA
HASIĆ MUJO
BOBAN IVAN
HALILIĆ AZRA
DELIĆ ERNA
HADŽIĆ DŽEVAD
SUBAŠIĆ SENAD
POPOVIĆ DARIO
PAŠIĆ DANIJEL
AJANOVIĆ MIRNES
BEGIĆ AIDA
DIVKOVIĆ IVO
LONIĆ MLADEN
ĆEMALOVIĆ NERMINA
VUKOVIĆ ALEKSANDAR
SELIMOVIĆ IRMA
PERIĆ NATAŠA
SELIMOVIĆ SENAD
ALIJAGIĆ ELVIS
HALKIĆ RAZIM
MAHMUZIĆ ELVIR
GAZIBEGOVIĆ ŠIMIĆ AZRA
HUSEJNAGIĆ MUNIB
BULJUBAŠIĆ MIRELA
GARIBIJA MALIK

TANOVIĆ MAIDA
BRDAR JUGOSLAV
KURTIĆ ŽIVKA
NALIĆ STANA
MEMIĆ MIRELA
LIMO JASMINKA
SARIĆ NIHAD
NUMIĆ ALMA
AGIĆ NOVKA
ČAJDIN IRHANA
HADŽOVIĆ SUADA
BOČIĆ DŽENANA
BOŠNJAK ŽELJKA
MUJKANOVIĆ MARINA
PETROVIĆ VEDRANA
ČOLO LEJLA
KAPO BELMA
NURKANOVIĆ KRISTINA
BURKIĆ GORDANA
ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
AZINOVIĆ RENATA
ĐURIĆ BRANKA
ČOLO SANDRA
KRAKO JASMIN
VAŠIČEK GUBELJIĆ MINJA
ZOLOTA ADEM
OSMANOVIĆ ADIL
ILIČIĆ DRAGAN
BOŽIĆ ANTO
AHMETOVIĆ MIRSAD
STJEPANOVIĆ KRSTO
ZAHIROVIĆ AMIR
SELIMOVIĆ ALEN
BEĆIROVIĆ ALENA
JANDRIĆ ELVIRA
ČARDAKOVIĆ RAMO
MAHMUTAGIĆ MIRSAD

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu