Forum seniora

Predsjednica Foruma seniora/ki SDP BiH

Suada Hadžović

Zamjenici/e predsjednika Foruma seniora/ki SDP BiH

Fehret Terzić

Bećirović Manda

Generalni sekretar Foruma seniora/ki SDP BiH

Nedžad Salkičević

Članovi predsjedništva Foruma seniora/ki SDP BiH

1.Babača Dursuma

2.Bešlagić Hamzalija

3.Đoković Hermina

4.Filipović Branko

5..Hamzić Ibro

6.Kadušić Sejdo

7.Livančić Zdravko

8.Malkić Milka

9.Mejremić Husein

10.Pačić Sulejman

11.Pašić Dinka

12.Petrović Nedeljko

13.Polutak Mustafa

14.Seljubac Vesna

15.Tabaković Fadil

16.Zebić Emin

17.Živojević Uzeir

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu