Transparentan, mjerljiv i pravedan sistem vrednovanja

Forum seniora SDP BiH želi sretan Dan vozača

Od 15. januara 1960. godine – od kada je Josip Broz Tito prihvatio počasno članstvo u Savezu vozača i automehaničara bivše nam zajedničke države Jugoslavije, tradicionalno se taj dan obilježava kao Dan vozača i automehaničara u Bosni i Hercegovini i predstavlja dio ukupne kulturne baštine, koja osim društvenog ima ogroman razvojni potencijal, kako u sferi ekonomije tako i u razvijanju kulture ponašanja i dijaloga.

Tradicionalno obilježavanje Dana vozača i automehaničara je prilika ne samo za isticanje i nagrađivanje pojedinaca u krugu pojedinih profesionalnih udruženja i sindikalnih organizacija, kakva je praksa, nego i prilika da u široj javnosti istaknemo da su vozači i automehaničari značajan segment našeg društva i točak koji je izuzetno bitan za normalno odvijanje života, posebno u gradovima i prigradskim područjima.

Ustaju mnogo prije drugih, kako bi na vrijeme došli do garaže, kontrolisali tehničku ispravnost vozila, sjeli za volan velikih autobusa ili uključili upravljačke komande tramvaja i od ranog jutra počinju prevoziti radnike na posao, djecu i studente u školu i na fakultete, preuzimajući odgovornost za sigurnost prevoza – biti u službi putnika, mladih, starih, zaposlenih, penzionera, u svako doba dana i noći, po kiši i snijegu, paklenim vrućinama, na lošim cestama, nedeljnim danima i praznicima.Pri obavljanju svog teškog posla nemaju pravo na nepoznavanje puta, jezika, kulture, običaja.

I pored teških uslova rada, zarade vozača i automehaničara su najćešće u visini ili ispod prosječne plaće, koje se najčešće i ne isplaćuju redovno, Nije rijedak slučaj da im se neredovno uplačuju doprinosi za zdravstveno, invalidskose i penziono osiguranje, te da se suočavaju sa problemom „neuvezanog radnog staža“.

Najčešće odlaze u invalidsku penziju koja im ne osigurava dostojanstven život u starosti.

Stoga smatramo da obilježavanje Dana vozača i automehaničara treba biti sastavni dio javnih politika kojima će društvo i država, stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za obavljanje prevozničke djelatnosti putnika i roba iskazati svoj odnos prema ovom segmentu kulturne baštine, prema profesiji vozača i automehaničara i osigurati transparentan, mjerljiv i pravedan sistem vrednovanja njihovog rada.Vozači i automehaničari zaslužuju dostojanstven život u starosti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu