Filipović: Stari srednjovjekovni grad Dubrovnik zaslužuje poseban tretman

Danas na dnevnom redu Skupštine Kantona Sarajevo nalazi se i prijedlog Budžeta za 2019.godinu, tim povodom ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Damir Filipović izrazio je posebno zadovoljstvo zbog novih stavki unutar resornog budžeta.

„Obzirom da sam kao predsjedavajući OV Ilijaš od 2012. godine bio uključen u moge faze po pitanju srednjovjekovnog grada Dubrovnika koji se nalazi na području Općine Ilijaš, a koji je tretiran kroz razne korake, od deminiranja, pristupanja samoj lokaciji, arheološkog istraživanja i iskopavanja utvrđenja i obližnje nekropole velikog bosanskog kneza Batića, te kako njegova stvarna kultuno historijska vrijednost je još uvijek nepoznanica smatrao sam da se mora dati na značaju jednoj takvoj pozitivnoj priči.

Sigurno je da ovo kultuno-historijsko naslijeđe ima veliki značaj u historiji, ali ono je svakako od velikog značaja i u sadašnjem vremenu, jer revitalizacija istočne kule je okupila veliki broj entuzijasta, mještana u svim njihovim različitostima, a u potrazi za zajedničkom historijom. Naravno sama rekonstrukcija Dubrovnika zahtjeva velike napore i sredstva, bez koji se ne može puno uraditi, te je iz budžetske stavke Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, otkup i izgradnja vjerskih i kulturno-historijskih objekata izdvojeno 20.000 KM u posebnu budžetsku stavku za stari grad Dubrovnik.

Dubrovnik smatram simbolom spajanja. Okupio je građane sa svim njihovim različitostima u zajedničkom cilju, zatim je i spojio lokalne zajednice u prekograničnoj saradnji. Malo je pozitivnih priča kao što je ova, zato zaslužuje poseban tretman i pažnju“ – izjavio je Filipović


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu