Esad Banda

Rođen 24.05.1961.godine u Zabrđanima općina Konjic .Opću gimnaziju je završio u Konjicu 1980 godine. Iste godine se upisuje na Poljoprivredni fakultet u Sarajevo i odlazi u JNA. Redovno završava tri godine Poljoprivrednog fakulteta,zbog financiskih problema 1986 godine zapošljava se u SDK Filijala Konjic. Iste godine vanredno u Vinkovcima na višoj poljoprivrednoj školi položio je razliku predmeta i završava VŠS. Od 1992-1996 godine je proveo u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Zapošljava se u Union banku Filijalu Konjic na radno mjesto saradnik za stanovništvo –lični bankar . Godine 2004-2008 na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru na Ekonomskom fakultetu stiče zvanje Ekonomist- menadžer. U dva mandata 2008-2012 i 2012-2016 ispred OOSDP Konjic participira u OV Konjic, gdje se zalagao za transparentniji način planiranja i trošenja budžetskih sredstava.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu