Edis Dervišagić

Rođen 22.04.1973. godine u Gradačcu. Osnovnu školu je završio u Srnicama Donjim 1988. godine. Od 1988. do 1992. godine pohađao je i završio srednju Elektrotehničku školu u Tuzli, smijer tehničar računarske tehnike i automatike. Po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu, u junu 1992. godine dobrovoljno se uključio u jedinice Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na području općine Gradačac. Za svoje učešće u jedinicama ARBiH nagrađen je pismenim priznanjem komande Operativne grupe 1 – Bosanska Posavina.U vremenu od 1994. do 1999. godine pohađao je i uspješno okončao dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Tuzla, odsjek: Historija-geografija. Diplomski rad “Dubrovačko-bosanski odnosi u prvoj polovini XV stoljeća”, pod mentorstvom prof. dr. Envera Imamovića, odbranio je, 15.02.1999. godine.U periodu od 1999. do 2011. godine radio je kao profesor historije-geografije u JU O.Š. „Ivan Goran Kovačić” u Gradačcu i stekao stručno zvanje profesor savjetnik. Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine, pohađao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Uspješno je ispolagao sve planom predviđene nastavne predmete sa prosječnom ocjenom 9.57 i time stekao uvjet za prijavu teme i izradu magistarskog rada. Autor je više udžbenika iz historije za učenike osnovne škole i gimnazije te nekoliko priručnika za nastavnike i učesnik više međunarodnih stručnih seminara. Kao ekspert Vijeća Evrope za didaktičko-metodičke pristupe izučavanja historije u nastavi, održao je seriju predavanja i radionica u okviru modularnog Seminara za pedagoške savjetnike i nastavnike/profesore u Bosni i Hercegovini. Pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao rezultat rada u okviru navedenog projekta, 2008. godine je štampan Priručnik za nastavnike povijesti u Bosni i Hercegovini u kojem je objavljen i njegov rad pod nazivom „Razvijanje učeničkih vještina i sposobnosti historijskog razmišljanja kroz sadržaje udžbenika historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini” (Developing skills and competencies in BiH).Kao član multinacionalnog tima pedagoških savjetnika i profesora historije iz Bosne i Hercegovine, više puta je učestvovao na stručnim savjetovanjima koji su organizirani na Institutu za istraživanje udžbenika „Georg Eckert” u Braunschweigu, Njemačka. U mandatnom periodu 2008.-2012. bio je član Općinskog vijeća a u razdoblju 2011.-2012. obavaljao je funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Gradačac. Član je Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Gradačacu. Oženjen je i otac jednog djeteta.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu