Anto Domazet

Domazet: Zakonom Korona 2 nudimo oporavak ekonomiji

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Anto Domazet, jedan je od kreatora “Korona 2” zakona. Za N1 je pojasnio da su četiri tačke ključne u novom korona zakonu.

“Broj jedan – produžetak mjera koje se odnose na subvencioniranje privrede za treći kvartal i sa opcijom da to bude do kraja 2020. godine. Drugo pitanje je da se uključi široki paket podrške kreditiranju za održavanje likvidnosti kao podrška oporavku privrede. Dakle, ulaskom u novu fazu, a to je oporavak na bazi garantnog fonda Federacije i na bazi subvencioniranja kamata za takve kredite u visini do 50 posto tržišnih kamata. Treće što predlaže je uključivanje jednokratne pomoći trajnije nezaposlenim radnicima”, naveo je Domazet.

Sve je to provodivo u praksi, tvrdi Domazet, jer čitav angažman u vezi s tim mjerama bi zajedno sa prvim paketom trebao da angažira oko 250 miliona maraka od 500 miliona koji se nalaze u stabilizacijskom fondu, dakle, dodao je, koji su raspoloživi za intevencije u privredi.

“Prema tome ovaj paket koji mi predlažemo u “Korona 2” zakonu je realan i održiv, rekao je Domazet.

Govoreći o izmjenama Zakona o radu, kazao je da smatra da je to zakon koji je nesretno lansiran u ne baš pravom momentu.

“Ne može biti prioritet rješavati radne odnose, a zadržavati pasivnost u pogledu mjera, oporavka, i u pogledu drugih mjera koje treba poduzimati kako bi se položaj radnika što više učinio održivim u ovoj teškoj krizi. Prije svega, mislim na produžavanje podrške u subvencijama na plaće, kako bi što veći broj radnika održao svoja radna mjesta i posao. Drugo, pripremanje Zakona o zajamčenoj plaći. Treće je Zakon o doprinosima i porez na dohodak. Posebno je značajan Zakon o zaštiti na radu, koji se već duže vremena odlaže i za koji se plaćaju cijene u ljudskim životima. Sada lansirati pod hitno izmjene Zakona o radu u najmanju ruku je socijalno neosjetljiv i ekonomski pogrešan korak”, rekao je Domazet.

Podcrtao je da ako kompanije budu otpuštale i budu u situaciji da idu u stečaje, onda će to pogoditi banke i to će ugroziti njihovu mogućnost da finansiraju privredu i doći se do finansijske krize.

“Da bi se to preduprijedilo potrebno je dati porioritet zakonu Korona 2 koji je jedan aktivan korak održavanja onoga što već imamo, što daje blage rezultate i oporavak – masovno finansiranje, podrška u kreditima… da bi se ušlo u sljedeću godinu, a to je ekonomski rast i da bismo izašli iz recesije koncem 2021. godine“, zaključio je profesor Domazet.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu