SDP BiH

Dom naroda Parlamenta BiH podržao u prvom čitanju Prijedloge zakona poslanika SDP-a Denisa Bećirovića i Mirsada Mešića

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je podržao u prvom čitanju principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici SDP-a u Predstavničkom domu PS BiH dr. Denis Bećirović i Mirsad Mešić.
Predloženim zakonskim rješenjima predviđa se ukidanje prava na isplatu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH. U slučaju da Dom naroda PS BiH i u drugom čitanju usvoji ove zakone u narednom periodu će po ovom osnovu biti ušteđene desetine hiljada KM.

Delegati su usvojili i zaključak prema kojem Dom naroda PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da do isteka druge faze u nadležnoj parlamentarnoj komisiji dostavi amandman s taksativno nabrojanim osobama na koje se odnosi zakon, odnosno ko su izabrani i imenovani dužnosnici, a sukladno iznesenim stavovima predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH na sjednici Komisije za finansije i budžet.

Naknada za “efektivan rad u institucijama BiH” regulisana je Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji jasno precizira da zaposleni u institucijama imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu.

“Visina jubilarne nagrade utvrđuje se posebnim aktom Vijeća ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, s tim da se kao kriterij za utvrđivanje visine naknade uzima prosječna plaća u BiH i dužina efektivnog radnog staža u institucijama BiH”, piše u Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Administrativne komisije donose odluku o jubilarnim nagradama koje se po principu automatizma uplaćuju državnim zvaničnicima. U prošlosti su pojedini parlamentarci slali i dopise Administrativnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od koje su tražili da im se ne uplaćuje ovakva vrsta naknade.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu