Čestitka povodom Dana OO SDP Tešanj

Tokom 29. marta 1995. godine konstituisana je Općinska organizacija SDP BiH Tešanj.

Uspostava „novog svjetskog poretka“ nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu. Na prvim višestranačkim izborima, devedesete godine, vlast je pokušala formirati Koaliciju tri kleroetničke stranke, čime je otpočela trodioba svega, od teritorija, resursa, ljudi… da bi, devedeset druge, BiH doživjela unutrašnju ali i agresiju susjednih velikodržavnih politika.
U situaciji neposredne ratne prijetnje, SDP BiH, kao opoziciona partija, odlučuje „zalediti“ partijski rad, kao politička stranka, te poziva sve građane u jedinstveni Patriotski front za odbranu Domovine.

Međutim, rat je sve više poprimao karakter međuetničkog i vjerskog sukoba, a time i podjelu, nestanak BiH.
Rukovodstvo Partije odlučuje političku aktivizaciju, te ulaskom kadrova SDP BiH u Ratno Predsjedništvo BiH mijenja i političku situaciju u BiH, ali i odnos međunarodnih faktora prema BiH.
B
ilo je nužno obnoviti organizacionu infrastrukturu Partije, formirati općinske organizacije, gdje je to bilo moguće. Već, decembra 1994. godine otpočele su pripreme za formiranje Općinske organizacije SDP BiH Tešanj, a 29. aprila 1995. godine održana je Izborna skupština i konstituirana je OO SDP BiH Tešanj, među prvima u BiH.
O
d tada, učešćem u Prelaznom Općinskom vijeću Tešanj, pa do danas, SDP BiH postaje značajan faktor u radu OV Tešanj, kao opoziciona stranka, doprinoseći, u skladu sa Programom Vijeća, organizaciji života i rada naše lokalne zajednice.
Prigodom godišnjice OO SDP BiH Tešanj, svim članicama i članovima, kao i simpatizerima, čestitamo


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu