OO SDP BiH Gračanica

Brojna pitanja i inicijative vijećnika Kluba SDP-a u općinskom vijeću Gračanica

Brojna pitanja i inicijative vijećnika Kluba SDP-a u općinskom vijeću Gračanica bila su uvod u aktivan rad vijećnika tokom 27. sjednice Općinskog vijeća kroz diskusije i prijedloge na predložene tačke dnevnog reda.

Diskusije vijećnika i drugih političkih subjekata potvrdile su opredijeljenost da Predsjedavajući Općinskog vijeća Gračanica radi digniteta ovog predstavničkog organa i nadležnosti koje mu prema Statutu i Poslovniku vijeća pripadaju, treba zadržati profesionalni status. U prilog ovome ide i očekivanje da općina Gračanica dobije status Grada. Vijećnici su bili mišljenja, a koje će se precizirati kroz javnu raspravu, da i predsjednicima vijeća mjesnih zajednica pripadne adekvatna naknada s obzirom da oni obavljaju veliki broj aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama.

Našu pažnju zaokupila su dva nacrta odluka, o komunalnom redu i komunalnim djelatnostima koja zaslužuju posvećenost vijećnika, ali i građana, kako bi se javnim raspravama, novim odlukama na najbolji način uredila ova oblast koja osigurava uslove života stanovnika općine.

Ponosni smo da je pohvaljen Program rada i ostvarivanje politike općinskog načelnika za 2018.godinu što govori o uspješnom i koordiniranom radu Predstavničke i Izvršne vlasti općine Gračanica. Diskusijama i pitanjima vijećnici SDP-a na sjednici vijeća interesovali su se za rad Gradske toplane i isporuku toplotne energije s posebnim akcentom na nedavna dešavanja u prekidu isporuke iste građanima i mogućnostima ovog preduzeća kojima bi se u budućnosti izbjegle ovakve situacije, kao i o sigurnosnoj i bezbijednosnoj situaciji na općini, kroz Informaciju iz Policijske uprave Gračanica. Sugerisano je da policijski službenici u skladu sa mogućnostima i ljudskim resursima trebaju više biti prisutni na terenu i građanima pružiti potrebnu sigurnost, a posebno u saobraćaju.

Data je i podrška menadžmentu osnovne škole “Hasan Kikić” Gračanica u aktivnostima izdvajanja paralelne muzičke škole u samostalnu javnu ustanovu osnovna muzička škola Gračanica.
Klub vijećnika koristi priliku da uz saopćenje o radu 27. sjednice općinskog vijeća Gračanica, svim građanima čestita 01.mart Dan nezavisnosti BiH. Ovo je dan kojim potvrđujemo našu opredijeljenost nezavisnoj Bosni i Hercegovini, državi svih građana i ravnopravnih naroda.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu